Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010

ΝΑ Κοζάνης: Εμπλουτισμός λιμνών Πολυφύτου και Περδίκκα

Με 15.000 και 5.000 γόνους κυπρίνου αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε ο εμπλουτισμός των λιμνών Πολυφύτου και Περδίκκα την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010. Ο εμπλουτισμός έγινε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, η οποία κάλυψε τα έξοδα της προμήθειας και μεταφοράς των γόνων από το ιχθυοτροφείο Άρτας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον έχει στόχο τη στήριξη της ισόρροπης διατήρησης και ανάπτυξης της ορθολογικής ιχθυοπαραγωγής των λιμνών του Νομού καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας με τη βελτίωση και ενίσχυση των εισοδημάτων των αλιέων της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας