Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

Προθεσμία μέχρι 20 Αυγούστου για την ολοκλήρωση της παράκαμψης της οδού Κοζάνης

Τελική προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 20 Αυγούστου, δίνει με ειδική διαταγή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον εργολάβο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο: « Κατασκευή οδικού τμήματος παράκαμψης Λάρισας από Ε.Ο. Κοζάνης έως Γ’ Γέφυρα Πηνειού (γέφυρα Ν. Σμύρνης). Η ειδική διαταγή κοινοποιήθηκε και προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. 
Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΕΚΕ) επειδή: 
1) Ο εργολάβος δεν ολοκλήρωσε τη φωτεινή σηματοδότηση των τριών ισόπεδων κόμβων του δακτυλίου με την οδό Κοζάνης, με την οδό Ν. Πάρνηθος και με την οδό Αεροδρομίου σε συνδυασμό με τη μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εγκεκριμένης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Αυτό καθιστά αδύνατη την απόδοση στην κυκλοφορία του δεξιού κλάδου του δακτυλίου, παρ’ όλες τις πιέσεις που ασκούνται εδώ και μακρύ χρονικό διάστημα από τοπικές αρχές και ΜΜΕ. 

2) Παρατηρήθηκε επίσης ότι στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας το εργοταξιακό γραφείο να είναι κλειστό και να μην υπάρχει υπεύθυνος εργοταξίου, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στο δεξιό κλάδο του δακτυλίου εκτός των πεζών και τροχοφόρα με προφανή κίνδυνο ατυχήματος. 
Σύμφωνα με την ειδική διαταγή, καλείται ο εργολάβος να ολοκληρώσει: 
Μέχρι την Τρίτη 10 Αυγούστου τις εργασίες σήμανσης και την εγκατάσταση των σωληνωτών κιγκλιδωμάτων, πίσω από το Δημοτικό Σχολείο και σε όλο το μήκος της τάφρου Τ2, για την προστασία των πεζών και των μικρών μαθητών. Μέχρι τη Δευτέρα 20 Αυγούστου οι εργασίες πλακόστρωσης και αρμολόγησης, η κάλυψη με μεταλλικές σχάρες των οπών φρεατίων και η σφράγιση με ψυχρή άσφαλτο όλων των ανοικτών οπών πυρηνοληψίας, σε κάθε θέση του έργου Επίσης ζητείται η άμεση επαναλειτουργία του εργοταξιακού γραφείου και η καθημερινή παρουσία του υπευθύνου στο έργο. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν οι εντολές της ειδικής διαταγής στις συγκεκριμένες ημερομηνίες η ΔΕΚΕ θα αποκαταστήσει τις πλημμέλειες σε βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων σε βάρος του (άρθρο 60 παρ. 7 του Ν. 3669/2008).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας