Στις 11 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Ο.Κοζάνης κατόπιν προσκλήσεως ,του πλειοψηφίσαντος στις πρόσφατες εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την 1η Δεκεμβρίου 2021, κου Παπαγεωργίου Μάρκου.