της Ιωάννας Παπαδημητρίου από τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τη μη χορήγηση αδειοδότησης εκσκαφής για την εγκατάσταση επτά περίπου φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος <1 MW, σε περίπου επτά αγροτεμάχια στο Φρούριο. Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις αλλοιώνουν και προσβάλλουν την μορφή του κηρυγμένου μεταβυζαντινού ναού του Αγίου Δημητρίου. Επίσης η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης δεν χορηγεί άδεια εγκατάστασης σε τρία θερμοκήπια που καταλαμβάνουν συνολικά πάνω από 20 στρέμματα διότι αλλάζουν το φυσικό