Μάλιστα οι άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν, σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε, λάδια αλλά και εξοπλισμό που φτάνει και ξεπερνάει σε χρηματική αξία τις 2.500 – 3.000 ευρώ! Αμέσως, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες, ωστόσο ο εντοπισμός των δραστών είναι δύσκολος και αβέβαιος. Πιθανολογείται, μάλιστα, ότι δράστες είναι σπείρα Βούλγαρων οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να πουλήσουν στη “μαύρη” αγορά τόσο το ελαιόλαδο όσο και τον εξοπλισμό που εκλάπη.