ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ 5ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
 Οι   εργαζόμενοι   στα   5μηνα   του   Δήμου   Σερβίων-Βελβεντού   συμμετέχουμε   σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 στην Πανελλήνια κινητοποίηση – στάση εργασίας από
11.30 π.μ. μέχρι τέλους ωραρίου εργασίας.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: