ΝΝέο ηλεκτρονικό κατάλογο απέκτησε η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης στον οποίο, πλέον, ενσωματώθηκε και ο κύριος κατάλογος της.
Το νέο κατάλογο οι χρήστες μπορούν να τον βρουν στο σύνδεσμο
https://opac.kozlib.gr/
Ο κατάλογος αυτός που είναι ένα από τα αποτελέσματα της πρόσφατης ψηφιακής αναβάθμισης της Κ.Δ.Β.Κ. (
KOHA)δίνει τη δυνατότητα σ’ όποιον τον επισκέπτεται να