Από την μη ψήφιση του ισολογισμού στην καταψήφιση του προϋπολογισμού;
Απόδοση ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα του Δήμου Σερβίων Βελβεντού
Έγινε και αυτό παραμονή Χριστουγέννων στο Δήμο Σερβίων –Βελβεντού, δεν ψηφίστηκε ο ισολογισμός του Δήμου με τους “αποστάτες” να παραμένουν σταθεροί στην αντίδρασή τους παρότι υπάρχουν και αυτοί που επιστρέφουν πάλι στο μαντρί. Την Πέμπτη ο δήμος συνεδριάζει για τον προϋπολογισμό και η κατάσταση είναι επί ξύλου κρεμάμενη.
Σε περίπτωση μη ψήφισης του προϋπολογισμού η κατά τόπο αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις των αρ.232κ.επ. του ν.3582/2010 περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα. Αυτός αναφέρει ότι :