Το δημοτικό συμβούλιο Σερβίων ανέθεσε στην Ντόρα Τσικαρδάνη «να κατατεθεί αίτηση ακυρώσεως κατά των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στο δάσος «Μάνα Νερού» Μεσιανής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα υπόθεση ανατίθεται στην ως άνω ∆ικηγόρο ενόψει της σηµασίας της υποθέσεως για τα συµφέροντα του ∆ήµου, αφετέρου δε της ιδιαίτερης εξειδίκευσης, γνώσης και εµπειρίας της στα αντικείμενα αυτά».