Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

Με αφορμή το σκουπιδότοπο στο Μαυροδέντρι


ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕΙ. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Το τελευταίο χρόνο πληθαίνουν τα κρούσματα ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών και μπάζων στο Ν. Κοζάνης, με τις ευθύνες να μοιράζονται τόσο σε ασυνείδητους πολίτες όσο και σε δήμους που δεν δείχνουν την ανάλογη ευαισθησία και αυστηρότητα. Τελευταίο κρούσμα ο σκουπιδότοπος στο Μαυροδέντρι και η γνωστή διένεξη μεταξύ του Δήμου Δ. Υψηλάντη και του Συλλόγου Περιβάλλοντος του χωριού, οποίος προχώρησε στη δημόσια προβολή του θέματος, επισημαίνοντας παράλληλα τις ευθύνες – καθυστερήσεις του Δήμου στα θέματα ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης των σκουπιδιών. Ανάλογα προβλήματα ανεξέλεγκτων και παράνομων απορρίψεων είχαμε τη χρονιά που πέρασε σε όλο το Ν. Κοζάνης. Θυμίζουμε την περίπτωση του νέου οικισμού «Κλείτος» με τις παράνομες απορρίψεις μπάζων από νεο-ανεγειρόμενες οικοδομές, τα κρούσματα στη Χαραυγή, το Βατερό, καθώς και τις αυθαίρετες απορρίψεις σκουπιδιών, ελαστικών κλπ στο χωροθετημένο μπαζότοπο του Δήμου Κοζάνης. Οι προσπάθειες του τελευταίου, όπως και άλλων Δήμων, να αναχαιτίσουν τις διαθέσεις των παρανομούντων δεν αρκούν. Χρειάζεται μια άλλη αντίληψη για την εναλλακτική διαχείριση των σκουπιδιών και μια συντονισμένη προσπάθεια για την εφαρμογή της πανεθνικά και τοπικά.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν καταθέσει εδώ και χρόνια τις προτάσεις τους για μια κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων». Δεν πρόκειται για ένα ρομαντικό σύνθημα, αλλά για μια εφικτή πολιτική που εφαρμόστηκε σε πολλές πρωτοπόρες πόλεις της Ευρώπης και βασίστηκε στη δραστική μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ΠΛΗΡΗ ανακύκλωση, την κομποστοποίηση. Στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής καθοριστικός ήταν ο ρόλος των Πράσινων κομμάτων, τα οποία επέτυχαν παράλληλα με τη ριζική λύση ενός εκρηκτικού προβλήματος να δημιουργήσουν χιλιάδες πράσινες θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι όμως θεσμικοί φορείς στην Ελλάδα (κυβερνήσεις, ΕΣΔΚΝΑ, περιφέρεια, νομαρχίες, ΟΤΑ) έμειναν προσκολλημένοι σε ξεπερασμένες λύσεις που οδηγούν είτε στην ταφή τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων είτε/και στη καύση τους. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν μεγάλο ποσοστό ευθύνης για τα σημερινά αδιέξοδα στη διαχείριση των απορριμμάτων. «Ακατανόητη» ήταν και η επί 5 χρόνια αδιαφορία του τέως Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ Σουφλιά να προωθήσει τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων κατεδαφίσεων, οικοδομών και εκσκαφών που θα συνέβαλε στην άμεση αντιμετώπιση μέσω της ανακύκλωσης μιας ποσότητας αποβλήτων που εκτιμάται σε 6.000.000 έως και 30.000.000 τόνους ετησίως και που σήμερα καταλήγει ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Σε όλες τις περιοχές της χώρας παραμένουν σε λειτουργία εκατοντάδες χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
Οι Οικολόγοι Πράσινοι γινόμαστε αποδέκτες πολλών καταγγελιών από ενεργούς πολίτες για περιπτώσεις ανεξέλεγκτης καύσης απορριμμάτων και συνεχιζόμενης λειτουργίας ΧΑΔΑ σε ευαίσθητα οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες, δάση, φυσικές περιοχές) και αρχαιολογικούς χώρους. Φωτογραφίες από τις περιοχές δείτε στο: http://www.ecogreens-gr.org/cpm/thumbnails.php?album=34
Tι προτείνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων Οι Οικολόγοι Πράσινοι στοχεύουμε σε μια κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων» και καλούμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει ως στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων κατά 80-90% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:
• Περιφερειακούς σχεδιασμούς που θα ενσωματώνουν πλήρως τις απαιτήσεις της κοινοτικής (οδηγία 31/1999) και της ελληνικής νομοθεσίας (νόμος 2939) για μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των απορριμμάτων με σαφείς ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα – όπως έχουν καθοριστεί με τον νόμο 2939 και τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα - μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους Δήμους της χώρας.
• Υπογραφή ΑΜΕΣΑ του προεδρικού διατάγματος για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών/κατεδαφίσεων (μπάζα)
• Κλείσιμο και αποκατάσταση ΟΛΩΝ των ανεξέλεγκτων χωματερών (415 κατά δήλωση της προηγούμενης κυβέρνησης).
• Εφαρμογή της αρχής «πληρώνω ανάλογα με τα απόβλητα που παράγω» για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων. Τα νοικοκυριά να χρεώνονται τα τέλη καθαριότητας ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων τους και όχι ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού τους. Ανάλογα οι Δήμοι να πληρώνουν τέλη στους χώρους τελικής διάθεσης ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή.
• Χρηματοδότηση των Δήμων ανάλογη με τα ποσοστά μείωσης των απορριμμάτων τους.
• Δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα προωθήσει την καύση των απορριμμάτων.
• Διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, ως προϊόν διαβούλευσης με επαγγελματικούς/επιστημονικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών, με εφαρμογή της αρχής της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και τη στροφή σε καθαρές παραγωγικές διεργασίες για λιγότερα ή καθόλου επικίνδυνα απόβλητα. Δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα μείωσης επικίνδυνων αποβλήτων Αποτελεσματικό έλεγχο ΟΛΩΝ των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων με ενδυνάμωση των νομαρχιακών/περιφερειακών ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και μέσω της ΕΥΕΠ. Καλούμε τη νέα Υπουργό Περιβάλλοντος και τους υπόλοιπους υπουργούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προωθήσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τους παραπάνω άξονες. Η πολιτική μηδενικών αποβλήτων είναι εφικτή, καθώς έχει εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπου καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος των Πράσινων κομμάτων. Καλούμε τους πολίτες να πιέσουν τις Δημοτικές αρχές να αναλάβουν τις σοβαρές ευθύνες τους ώστε να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία προχωρώντας άμεσα στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή: συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, ηλεκτρικών συσσωρευτών, καθώς και προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση, γειτονιάς (κοινοτική κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση). Μόνο τα αδρανή υπολείμματα που προκύπτουν μετά την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο σε χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Διαβάστε το κείμενο πολιτικών προτάσεων των Οικολόγων Πράσινων για την Βιώσιμη Διαχείριση των Απορριμμάτων.
ΤΠΚ Ν. Κοζάνης των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας