Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009

Αίτημα των κατοίκων Προσηλίου – Πολυρράχου – Τριγωνικού: Να σταματήσει η επέκταση και λειτουργία του ορυχείου Προσηλίου

Εδώ και χρόνια οι κάτοικοι των οικισμών Τριγωνικού, Πολυρράχου και Προσηλίου, αγωνίζονται να σώσουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, τους οικισμούς τους, τον τόπο τους, από τη λειτουργία του ορυχείου. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί μια Επιτροπή Αγώνα από τους κατοίκους, για το συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών τους, με στόχο το σταμάτημα της επέκτασης και της λειτουργίας του ορυχείου «Προσηλίου», αλλά και της άρσης της Οριστικής Παραχώρησης ν. 63 Κοζάνης.
Στις 13-6-2008 υποβλήθηκε στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΧΩΔΕ νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή μας, σε χώρους συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.μ. Η επέκταση του ορυχείου αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις των κατοίκων και ειδικότερα εκτάσεις των ακτημόνων της «Κοινωνίας Δικαιώματος Προσηλίου». Η έκταση της Οριστικής Παραχώρησης Ν. 63 περιλαμβάνει τα 8/10 της καλλιεργήσιμης έκτασης των τριών οικισμών. Από την έκταση αυτή ζουν και συντηρούνται οι 236 ενεργοί κάτοικοι της περιοχής και συμπληρώνουν την πενιχρή αγροτική τους σύνταξη οι 566 συνταξιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι (απογραφή του 2001). Στον αντίποδα η εταιρεία, σε πλήρη ανάπτυξη, θα απασχολεί 10 υπαλλήλους και ευκαιριακά 47 άτομα εκσκαφείς μηχανημάτων και οδηγούς μεταφορικών αυτοκινήτων (Υπόμνημα εργαζομένων Μ.Ε.Τ.Ε. και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ιούνιος 2008, Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ).
Η τοπική κοινωνία και η ανάγκη της για βιώσιμη ανάπτυξη, δεν έχει κανένα όφελος από εξορυκτικές δραστηριότητες οι οποίες χρειάζονται τις περιουσίες μας, τα σπίτια μας και τους οικισμούς μας για να υλοποιηθούν. Οι κάτοικοι της περιοχής με επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία ζήτησαν την άρση της Οριστικής Παραχώρησης και το σταμάτημα της επέκτασης του ορυχείου. Δυστυχώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κακώς νοούμενο «Εθνικό Συμφέρον». Εμείς όμως αδυνατούμε να κατανοήσουμε πως το νοούμενο ως «εθνικό συμφέρον», ενώ βρίσκεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή με το δημόσιο συμφέρον, επικρατεί. Στις 29 Μαρτίου 2009 οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να βγουν στο δρόμο διεκδικώντας το αυτονόητο. Να είναι ιδιοκτήτες των περιουσιών τους και να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να παραμείνουν στον τόπο τους. Μετά από τη διαμαρτυρία τους, συγκλήθηκε Νομαρχιακό Συμβούλιο για να επανεξετάσει το θέμα της επέκτασης του ορυχείου και της άρσης της Οριστικής Παραχώρησης. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κοζάνης δεν συγκάλεσε, όπως αποφασίστηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, τους εμπλεκόμενους φορείς για σύσκεψη. Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις περιουσίες μας, τα σπίτια και τους οικισμούς μας, το δικαίωμα να παραμείνουμε στον τόπο μας. Τα συνταγματικά μας δικαιώματα της ιδιοκτησίας γης, κατοικίας και προστασίας της υγείας, που είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου στην εποχή της αστικής δημοκρατίας που ζούμε, τα θεωρούμε αυτονόητα και αδιαπραγμάτευτα.
Οι λόγοι για τους οποίους αρνούμαστε την επέκταση του ορυχείου και να βρισκόμαστε όμηροι της Οριστικής Παραχώρησης είναι οι παρακάτω:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Από τα 11.161 στρέμματα της καλλιεργήσιμης έκτασης των τριών οικισμών τα 8.928 βρίσκονται εντός της Οριστικής Παραχώρησης που έχει εκμισθώσει η εξορυκτική εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.. Η δέσμευση αυτής της έκτασης για εξορυκτικές δραστηριότητες σημαίνει την αφαίρεσή της από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό οδηγεί τους κατοίκους στο οριστικό χάσιμο των περιουσιών τους και την οικονομική τους καταστροφή. Η μετατροπή της περιοχής σε λιγνιτωρυχείο σημαίνει, μεταξύ των άλλων, απώλειες θέσεων εργασίας αγροτών και κτηνοτρόφων και μηδενισμό της παραγωγής των συναφών αγαθών της περιοχής μας, τα οποία ως γνωστόν είναι άριστης ποιότητας, περιζήτητα και σε ανεπάρκεια. Οι απώλειες αυτές είναι ανυπολόγιστες, όχι μόνο σε οικονομικά μεγέθη αλλά και σε ιστορική εμπειρία που συσσωρεύτηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές, στις περιοχές όπου γίνονται εξορυκτικές δραστηριότητες, είναι τόσο μεγάλες που τομείς όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία πρακτικά εξαφανίζονται και οι κάτοικοι στερούνται ακόμα και τα βασικά για την επιβίωσή τους.
2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο χώρος επέκτασης του ορυχείου είναι κατά 80% ιδιόκτητος. Κανείς από τους κατοίκους δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την περιουσία του για εξορυκτικές δραστηριότητες. Ανεξάρτητα αν οι νόμοι και τα δικαστήρια επιβάλλουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση για εξορυκτικές δραστηριότητες, εμείς δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε το συνταγματικό μας δικαίωμα στην ιδιοκτησία μας, με κάθε μέσο. Η Οριστική Παραχώρηση περιλαμβάνει στα όριά της τον οικισμό του Τριγωνικού. Ως εκ τούτου κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή και ο ίδιος ο οικισμός. Κανείς από τους κατοίκους δεν είναι διατεθειμένος να απεμπολήσει το δικαίωμα να έχει κατοικία στον τόπο του.
3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η πραγματοποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας τόσο κοντά στα χωριά μας, με βάση την ως τώρα εμπειρία μας, αλλά και από την εμπειρία ολόκληρου του νομού, έχει δημιουργήσει ένα νοσογόνο περιβάλλον λόγω της ηχορύπανσης και της σκόνης που προκαλεί η συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Το δικαίωμά μας να ζούμε σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον παραβιάζεται. Η προστασία της υγείας των κατοίκων είναι συνταγματική επιταγή και ένα από τα πρώτιστα καθήκοντά της πολιτείας.
4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πιστεύουμε ότι μόνο αν αντί του ορυχείου, η περιοχή αξιοποιήσει προγράμματα πράσινης ανάπτυξης, ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου, ανάπτυξης ορεινών όγκων, μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και για μέλλον στην περιοχής μας. Τέτοια προσπάθεια δεν είδαμε όμως από τους τοπικούς θεσμικούς παράγοντες της περιοχής μας. Αντί αυτού όμως είδαμε με μεγάλη ευκολία να γνωμοδοτούν θετικά για την επέκταση του ορυχείου. Με στόχο «να έχει η περιοχή μας μέλλον», ζητούμε από τους τοπικούς θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες αλλά και την πολιτεία να συμβάλουν: - Στη δημιουργία ενός σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή, μέσα στο οποίο οι κάτοικοι να νιώθουν ότι εντάσσονται. - Στη δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος, που θα αυξήσει τα έσοδα των κατοίκων και την απασχόληση στην περιοχή.-Την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου, αξιοποίησης των ορεινών όγκων στην περιοχή μας. Τα προγράμματα αυτά σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης της λίμνης Πολυφύτου, θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο παραγωγικό περιβάλλον στην περιοχή μας και όχι η λειτουργία του ορυχείου. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διαμορφώσει η περιοχή μας μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα συγκρατήσει τον υπάρχοντα πληθυσμό και πιθανόν να προσελκύσει και άλλους να επιστρέψουν στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι η επέκταση του ορυχείου και η δέσμευση της περιοχής στην Οριστική Παραχώρηση θα σημάνει και το τέλος της.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Πληροφορίες: Παπαθανασίου Βασίλης- 6945792828 Ενημέρωση: delino.gr delinogr.blogspot.com

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ

ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Ανώνυμος είπε...

Ας ακούσουμε και ένα επιχείρημα από τους υποστηρικτές της λειτουργίας τους ορυχείου.
Πέρα από κάποιες πρόσκαιρες θέσεις εργασίας δεν μας είπαν τίποτε άλλο.
Αυτά τα είχα υπόψην το Δημοτικό και Νομαρχιακό Συμβούλιο ή αβασάνιστα ψηφίζουν;
Ας διαβάσουν τουλάχιστον το άρθρο και ας ντρέπονται.

Ανώνυμος είπε...

Η ντροπή σε όλη της το μεγαλείο για το μεγάλο δήμαρχό μας και τους υπόλοιπους.
Λίγο σεβασμό σε αυτούς που αγωνίζονται για τον τόπο τους, για εκεί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.
Είναι κυριολεκτικά για φτύσιμο οι αχρείοι.
Ας ξεσηκωθούμε όλοι γιατί το τέλος της πόλης μας πλησιάζει με τέτοιες πολιτικές και σκέψεις που θρέφουν την ψευδαίσθηση ότι όλα πάνε όλα καλά.
και το μόνο καλό είναι η τζέπη τους που γεμίζει.
φτου σας άχρηστοι

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ φίλε 10:04 "οι υπόλοιποι" δέν έχεουν όνομα;

Ανώνυμος είπε...

Νιώθω οργή, λύπη και χαρά.

Οργισμένος για την ταύτιση της δημοτικής αρχής με τα συμφέροντα της εταιρείας.
Οργισμένος γιατί δεν έχουν τσίπα πάνω τους.
Οργισμένος γιατί μας κοροιδεύουν τα λαμόγια.
Οργισμένος γιατί έχουν ξεφτιλήσει την ένδοξη περιοχή μας.

Λύπη γιατί δε μπήκαμε ακόμη στο Δημαρχείο να τους πετάξουμε έξω.
Λύπη γιατί είδα ανθρωπάκια να γελάν κάτω από τα μουστάκια τους που ταλαιπωρούν τους γονείς μας, τους παππούδες μας.

Χαρά γιατί υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ πραγματικοί.
Αυτοί θα πολεμήσουν αν χρειαστεί.
Θα κατέβω στους δρόμους μαζί σας.
Το έχουμε όλοι υποχρέωση γιατί μας δείξατε το δρόμο να αντισταθούμε.
Σας ευχαριστούμε.

Ανώνυμος είπε...

Ένα μεγάλο μπράβο στους κατοίκους και από μένα.

Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Αντίσταση τώρα στα σχέδια Κοκολιού και Δακή για ξεπούλημα του τόπου μας.

Ανώνυμος είπε...

Αντίσταση...στα όνειρα μερικών, που ζούν την καθημερινότητα τους, εν μέσω υψηλής ζαλάδος και αναισθησίας!

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά όλος ο νομός είναι μαζί σας. Να μη γίνει και η δική σας περιοχή έρημη όπως η δική μας.

Ανώνυμος είπε...

H δική σου περιοχή ποιά είναι?
Η έρημος της Σαχάρα!!

Ανώνυμος είπε...

Χρειάζεται να πας στη Σαχάρα για να βρείς έρημο; Ο νομός Κοζάνης δε σου φτάνει; Για ρίξε μια ματιά πέρα από τη μύτη σου.

Το Προφίλ μας