Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Σύσκεψη σωματείων του Ενεργειακού Κέντρου Κοζάνης Πτολεμαΐδας Φλώρινας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης σύσκεψη των συνδικαλιστικών φορέων (πρωτοβάθμιων και δευτερο-βάθμιων οργανώσεων) του Ενεργειακού Κέντρου Κοζάνης Πτολεμαΐδας Φλώρινας με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβου-λίου της Ευρώπης η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΙΜΔΑ) στο σκέλος που αφορά τις «δικαιότερες εργασια-κές σχέσεις» και ειδικότερα τη «μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στην εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη» Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» μιας και ήταν το σωματείο που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα και συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Νομού Κοζάνης και εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων «Σπάρτακος», «Ένωση», ΣΕΕΕΝ, «Λυγκιστής» «Σωματείο Χειριστών ΛΚΔΜ» και «ΕΔΟΠ ΔΕΗ». Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να συνεχιστεί από δω και πέρα από όλα τα σωματεία η διεκ-δίκηση της υλοποίησης της απόφασης (η οποία σημειωτέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εφαρμογής και απλά χρειάζεται να γίνει η νομοθετική ρύθμιση) με πρώτο βήμα την αποστολή εγγράφου προς την νέα ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης που θα απαιτεί την υλοποίηση της απόφασης (μιας και η διοίκηση έχει συνέχεια άσχετα από την αλλαγή των κυβερνήσεων και των υπουργών). Επίσης συμφωνήθηκε στο έγγραφο να αναφέ-ρεται ότι η μείωση θα είναι είτε μιας ώρας ημερησίως ή ότι αυτό αντιστοιχεί σε ημέ-ρες κανονικής άδειας με αποδοχές.
Το γραφείο τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας