Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιανής

Καλείστε στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενημέρωση θεμάτων επικαιρότητας και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πρόσκληση στον Πρωθυπουργό της χώρας για την πραγματοποίηση των εγκαινίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής. -Εισηγητής Δήμαρχος
2.Διαμαρτυρία-καταγγελία των συμβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού που εργάζονταν ως τις 07-10-2009 στη Λ΄ ΕΠΚΑ-αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής -Εισηγητής Δήμαρχος
3.Διατύπωση απόψεων επί της πρότασης της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ-ΑΝΚΟ για το ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΑΝΗΣ» Έγγραφο απ 3991/410/Α1Q /25-06-2009. -Εισηγητής Δήμαρχος
4.Διατύπωση απόψεων επί της πρότασης της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ-ΑΝΚΟ για το ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΝΑΚΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ» Έγγραφο απ 4199/410/Α1Q /03-07-2009. -Εισηγητής Δήμαρχος
5. Αποδοχή ποσού 139.369,42 € που μας αναλογεί από την κατανομή έτους 2009 του 3ου Ε.Α.Π των δήμων του ν. Κοζάνης και κατανομή αυτού σε έργα και δράσεις του Δήμου. Έγγραφο του Γραφείου Τοπικού Πόρου της Ν.Α. Κοζάνης απ 445/09-09-2009. -Εισηγητής Δήμαρχος
6.Πρόταση της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Κοζάνης (Υπουργείο Δικαιοσύνης) για ένταξη του Δήμου στο πίνακα των φορέων που συμμετέχουν στην παροχή του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας Έγγραφο απ 148/13-10-2009- Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ
7.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων αγοράς ακινήτων οικοπέδων από α) Τζελλος Χαρίσης από Ροδιανή  β) Γ.Π.Συνεταιρισμός Αιανής -Εισηγητής Δήμαρχος
8.Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (3.992,00€) προς το Δήμο Σερβίων από την παροχή νερού της γεώτρησης Γουλών για την μερική υδροδότηση του Τ.Δ του Ρυμνίου για το χρονικό διάστημα 31-08-2006/30-09-2008. Έγγραφο απ 12204/23-10-2009 Τροποποίηση προϋπολογισμού.- Εισηγητής Γιάννης Εμμανουηλίδης Αντιδήμαρχος
9.Αίτηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Χρωμίου «Η Ρωμιοσύνη»-απ 5887/09-10-2009-για την παραχώρηση χώρου στην περιοχή «Έλατα» για να κατασκευάσει κιόσκι επισκεπτών Εισηγητής Ευθύμιος Τζιότζιος Πρόεδρος Τ.Σ Χρωμίου.
10.Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη κλπ κατά τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 63 του νόμου 3801/2009-ΦΕΚ Α΄163 και καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής-Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ
11.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού-τριών ατόμων- ανταποδοτικών υπηρεσιών ως εργάτες γενικών καθηκόντων( εργατών καθαριότητας για το απορριμματοφόρο και λοιπές παρεμφερείς εργασίες) οκτάμηνης διάρκειας για το διάστημα 01-01-2010 έως 31-08- 2010. Εισηγητής Στέργιος Ράπτης Αντιδήμαρχος
12. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 ‘'Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007 έξι (6) ατόμων ( ενός τεχνίτη υδραυλικού και πέντε εργατών -εργατριών γενικών καθηκόντων) για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα για το χρονικό διάστημα 01-01-2010 έως 31-12-2010. Εισηγητής Στέργιος Ράπτης Αντιδήμαρχος
13.Διανομή βοήθειας στους άπορους δημότες ενόψει των εορτών του Χριστουγέννων 2009- Συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης. Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ 14.Εξέταση αίτησης της κ.Τσιάμη Βάϊας απ 6213/23-10-09 Εισηγητής Γιάννης Εμμανουηλίδης Αντιδήμαρχος
15.Ψήφιση πιστώσεων διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου. Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ» 1Ο Ψήφιση πιστώσεων διαφόρων δαπανών -Εισηγητής Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνιος Σιαμπανόπουλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Με την παράκληση να παραβρεθούν:
α. Στους προέδρους των πολιτιστικών-μορφωτικών &a; αθλητικών φορέων και των συλλόγων γυναικών και λοιπών συλλόγων του δήμου μας.

Σχόλιο ai-vreS:  και μόνο από τη διάρθρωση των θεμάτων και από τους τίτλους αντιλαμβάνεται κανείς τη διαφορά των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Αιανής και του Δήμου Σερβίων... είμαστε πολύ πίσω αδέρφια....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας