Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης: Το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων χαράζει εθνκή στρατηγική για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Είναι γνωστό το ενδιαφέρον αγροτών ή μη, παραγωγών, ιδίως νέων ανθρώπων, για τη καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Όχι μόνο για τη περιοχή μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.
Πρίν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συνάντηση εργασίας της ομάδας που έχει συσταθεί στο ΥΠΑΑΤ, όπου αποφασίστηκε ο προγραμματισμός δράσεων για την καλλιέργεια και προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ).
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα επιχειρήσουν σε πρώτη φάση να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση, τα τυχόν προβλήματα που απορρέουν από παραγωγικές, χρηματοδοτικές και εμπορικές δυσλειτουργίες καθώς και τις προοπτικές των καλλιεργειών των ΑΦΦ.
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε ο συντονισμός των επιμέρους δράσεων της ομάδας που είναι:
·         Η επίλυση θεσμικού τύπου δυσλειτουργιών και η ενιαιοποίηση του νομικού πλαισίου.
·         Η αξιοποίηση των κύριων καταγεγραμμένων ειδών και ποικιλιών και η διευκόλυνση των καλλιεργειών.
·         Η οργάνωση της μεταποίησης και της εμπορίας.
·         Ο ρόλος της κοινωνικής Οικονομίας στον κλάδο.
·         Οι προοπτικές και δυνατότητες χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια.

Σε δήλωσή του ο Συντονιστής της Ομάδας Θανάσης Δημάκης αναφέρει τα εξής: «Δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των παραγωγών, ιδίως των νέων, για εναλλακτικές καλλιέργειες και κυρίως για την καλλιέργεια ΑΦΦ, κρίνεται απαραίτητη η συστηματική αποτύπωση και καθοριστικός ο ανασχεδιασμός του κλάδου.
Το ενδιαφέρον αυτό που πολλαπλασιάζεται στις περιπτώσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας των ΑΦΦ, αναμφισβήτητα δημιουργεί την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος, δυναμικός, καθετοποιημένος κατά το δυνατόν κλάδος παραγωγής προϊόντων, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικό εισόδημα στον αγροτικό χώρο και ένα νέο εξαγωγικό ανταγωνιστικό προϊόν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας