Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

16 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στη Σχολή Αξιωματικής Ελληνικής Αστυνομίας

16 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στη Σχολή Αξιωματικής Ελληνικής Αστυνομίας Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών:
  • 3 ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΕ)
  • 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕ)
  • 4 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΥΕ)
  • 2 ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ (ΥΕ)
  • 1 ΠΛΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΥΕ)
  • 4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΥΕ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας και ειδικότερα στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών/ Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος: Υπαστυνόμος Α’ ΜΑΚΡΗΣ Σωτήριος-Παρασκευάς τηλ. 210-2424107, 210-2424156) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και κατά τις ώρες 08:00 -14:00′, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές, Τ.Κ. 13679) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας