Τις περιοχές ευθύνης των υποκαταστημάτων Λαμίας, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί στις 23, 24 και 25 /07/14 αντίστοιχα ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Αργύρης Μποτός, συνοδευόμενος από στελέχη της διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών για θέματα ενεργητικής προστασίας.