Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009

Eρώτηση Αλέκου Αθανασιάδη: Οι ενέργειές του ΥΠΕΘΑ για την Υγιεινή και Ασφάλεια των στρατοπέδων

Θέμα: Οι ενέργειές του ΥΠΕΘΑ για την Υγιεινή και Ασφάλεια των στρατοπέδων είναι ελλιπείς και εξυπηρετούν μόνο την επικοινωνιακή πολιτική του.
Με την 3963/01-09-08 ερώτησή μας θέσαμε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα που έχετε λάβει για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Με την Φ. 900α/5970/9806/26 Σεπ. 2008 απάντησή σας, συνεχίζετε την προσφιλή τακτική της ωραιοποίησης και της μετάθεσης στο μέλλον των όποιων αποφάσεων (Μελέτη Αναθεώρησης Μελλοντικής Δομής Δυνάμεων 2007-2020), μια που τα προβλήματα που με υπαιτιότητά σας δημιουργήθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (δημιουργία επιπλέον δεκατεσσάρων Κέντρων Εκπαίδευσης, ενεργοποίηση μεγάλων σχηματισμών, αντίθετα σε κάθε επιχειρησιακή λογική και με ότι κόστος αυτό συνεπάγεται), μπορούν να περιμένουν .
Παρά τις διαψεύσεις των προβλημάτων, το με στοιχεία Φ.708/150/70128/Σ.1362 της 6ης Οκτωβρίου 2008, έγγραφο της ΑΣΔΕΝ , έρχεται αφενός να φωτίσει και να προβάλει προβλήματα που εσείς προσπαθείτε επανειλημμένα να αποκρύψετε και αφετέρου να αποτυπώσει τις δικές σας ευθύνες.
Στο προαναφερθέν έγγραφο που αφορά παρατηρήσεις, διαπιστώσεις από επιθεωρήσεις στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγιεινής της ΑΣΔΕΝ, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται πως:
Σε πολλούς ηλεκτρικούς πίνακες, είτε δεν υπάρχει αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης, είτε ήταν συνδεδεμένος με λάθος τρόπο, είτε υπήρχε στον πίνακα αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος. Αρκετά τμήματα δικτύων - φωτιστικά σώματα - πρίζες -διακόπτες, τα οποία βρίσκονται σε χώρους με ύπαρξη ύδατος ή και υδρατμών (λουτρά , τουαλέτες , μαγειρεία κτλ) δεν είναι κατασκευασμένα αδιάβροχα ή δεν έχουν συνδεθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις το ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης διέρχεται μέσα από δένδρα. Υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις η κοινή όδευση ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων. Σχεδόν στο σύνολο των μαγειρείων που επιθεωρήθηκαν, δεν υφίσταται σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. Υπάρχει φθαρμένος μηχανολογικός εξοπλισμός ή εξοπλισμός που δεν πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ. Διαπιστώθηκε πλήρης απουσία συλλογικών πυροσβεστικών εγκαταστάσεων.

Από τα όσα ήδη αναφέρθηκαν, προκύπτουν οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Άμυνας επειδή , πέντε χρόνια μετά από το τραγικό ατύχημα στη Κορνοφωλιά Λυκόφης, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε στρατιώτες από ηλεκτροπληξία και με πρόσφατο το θάνατο από ηλεκτροπληξία του στρατιώτη στη Κοζάνη, δεν έχετε διαθέσει τα χρήματα για να αποκατασταθούν τα προβλήματα στις Μονάδες, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν στο προσωπικό, υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης, απαλλαγμένο από κινδύνους .
Από τα 120 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονταν, διαθέσατε μόλις τα 11 εκατ., τα οποία προορίζονταν για την συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων.
Οι διαπιστώσεις στο έγγραφο της ΑΣΔΕΝ αποκαλύπτουν ευθύνες για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, επειδή δεν παρέχουν τα απαιτούμενα χρήματα για επισκευές επικίνδυνων εγκαταστάσεων ή επιμένουν να διατηρούν παλαιές εγκαταστάσεις για στρατιωτικές μονάδες που δεν χρειάζονται επιχειρησιακά και παραμένουν ενεργές με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση ρουσφετολογικών και τοπικών συμφερόντων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Είναι δυνατόν πέντε χρόνια μετά από το τραγικό ατύχημα στη Κορνοφωλιά Λυκόφης, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε στρατιώτες από ηλεκτροπληξία και με πρόσφατο το θάνατο από ηλεκτροπληξία του στρατιώτη στη Κοζάνη, να μην έχετε διαθέσει τα χρήματα για να αποκατασταθούν τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο των Μονάδων;
2. Είναι δυνατόν σε πολλούς ηλεκτρικούς πίνακες Μονάδων να μην υπάρχει αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης , να το γνωρίζετε και να μην έχουν διατεθεί οι αναγκαίες πιστώσεις;
3. Να κατατεθούν οι γραπτές εκτιμήσεις επικινδυνότητας που αφορούν την ΖΕ ΑΣΔΕΝ από 01-01-07, προκειμένου να διαπιστωθεί από ποια ημερομηνία έχουν ζητηθεί οι πιστώσεις και δεν έχουν καταβληθεί.
4. Να κατατεθούν οι γραπτές εκτιμήσεις επικινδυνότητας (επιπέδου Α) όλων των υπολοίπων Μειζόνων Σχηματισμών.
5. Να κατατεθούν αντίγραφα των πιστώσεων που διαθέσατε στους Μείζονες Σχηματισμούς, για την Ασφάλεια και Υγιεινή το 2008.
6. Πότε σκοπεύετε να διαθέσετε τις αναγκαίες πιστώσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Μονάδων, μέρος των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω;
7. Ως πότε θα προσπαθείτε να εκμεταλλεύεστε πολιτικά το δήθεν ενδιαφέρον σας στα θέματα ασφάλειας του προσωπικού, οργανώνοντας διάφορες διαλέξεις επ’ αυτού, χωρίς ωστόσο να λύνετε πρακτικά τα όποια προβλήματα ασφάλειας υπάρχουν, με τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων;
8. Μήπως τελικά η διάθεση των όποιων πιστώσεων (στο μέτρο που γίνεται) εκτελείται χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, εξαιτίας του ότι οι Στρατιωτικές Μονάδες συντηρούν άδεια στρατόπεδα, για τα οποία η κυβέρνησή σας «πάγωσε» την αναδιοργάνωση, που είχε αποφασισθεί και προέβλεπε το κλείσιμο μεγάλου αριθμού στρατοπέδων;
9. Ως πότε θα αντιμετωπίζεται με τέτοια προχειρότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια του προσωπικού, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το ηθικό του προσωπικού των Ε.Δ.;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας