Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

Dust in the Wind ...

Διασκευή του Dust in the Wind από το Κοζανίτικο γκρουπ Prisoners of Sound.
I close my eyes only for a moment and the moment's gone.
All my dreams pass before my eyes a curiosity...
Same old song just a drop of water in the endless sea,
all we do, crumbles to the ground though we refuse to see.
Now, don't hang on nothing lasts forever but the earth and sky
it slips away and all your money won't another minute buy...
Dust in the wind all we are is dust in the wind...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας