Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

Ερώτηση στη Βουλή προς τον Γ. Σουφλιά από Γ. Παπακωνσταντίνου

Ερώτηση του Γ. Παπακωνσταντίνου για την εξαίρεση του Νομού Κοζάνης από το Εθνικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό


Κύριε Υπουργέ,

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της παγκόσμιας οικονομίας και του τουρισμού, ενέκρινε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Σκοπός του πλαισίου στο σύνολό του είναι: «η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών….καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων που ενδιαφέρουν του τουρισμό, η ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και η διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.»

Δυστυχώς, όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ελάχιστες περιοχές της (Πιέρια, Βέρμιο, Καϊμακτσαλάν, Έδεσσα, Βέροια, Νάουσα, Καστοριά, Φλώρινα και Πρέσπες) συμπεριλαμβάνονται στο Χωροταξικό Πλαίσιο, αφήνοντας ουσιαστικά το Νομό Κοζάνης έξω από τη διαδικασία της ενίσχυσης των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο βιομηχανικός, ο αθλητικός, ο αρχαιολογικός, ο ενεργειακός καθώς και η αξιοποίηση των ορεινών όγκων. Ενδεικτικά, οι δυο μεγαλύτερες πόλεις του Νομού μας, η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα δεν περιλαμβάνονται στα αξιόλογα αστικά κέντρα για τα δίκτυα πολιτιστικού τουρισμού. Αλλά και περιοχές, όπως το Βόϊο, το Άσκιο, το Μουρίκι, η Σιάτιστα, η Βλάστη, οι Δήμοι της παραλίμνιας ζώνης (Σέρβια, Βελβεντό, Αιανή), μένουν εκτός Εθνικού Χωροταξικού, παρόλο που υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες για ανάπτυξη, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο σύνολό της δεν περιλαμβάνεται καν στο άρθρο 9 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για «Σύνθετες και ολοκληρωμένες αναπτύξεις τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού».

Μέσα από αυτές τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα μπορούσαν να διευρυνθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, -διαφοροποιώντας έτσι και τις πηγές εισοδήματος-, να μειωθεί η ανεργία με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, να συγκρατηθεί ο πληθυσμός και να τονωθούν οι ορεινές, παραλίμνιες και αστικές περιοχές, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής της Περιφέρειας.

Είναι προφανές όμως, πως το συγκεκριμένο κείμενο δεν δίνει λύσεις στα βασικά προβλήματα του Τουρισμού της χώρας, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες (φυσικό πλούτο, παράδοση, πολιτιστική κληρονομιά) αλλά και τις ανάγκες κάθε περιοχής, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να αποτελέσει την ουσιαστική αφετηρία μεταρρύθμισης του τουρισμού στη χώρα μας.

Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα, να μην προβλέπεται η ανάπτυξη νέων χιονοδρομικών κέντρων, όταν στο Δήμο Βελβεντού υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου, ή να αγνοείται το ενεργειακό λεκανοπέδιο δραστηριοποίησης της ΔΕΗ, το οποίο παρουσιάζει ένα μοναδικό/ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ή οι Δήμοι της παραλίμνιας ζώνης, οι οποίοι έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της ανάπτυξης δραστηριοτήτων στη λίμνη Πολυφύτου.

Έπειτα από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να συμπεριλάβει τις παραπάνω περιοχές στο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, βγάζοντας έτσι από την απομόνωση το Νομό μας, όσον αφορά τι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ανάπτυξης;

Ο ερωτών βουλευτής Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας