Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ" (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών

και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

 

 

 

 

Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω email, ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου  την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήτοι την  Δευτέρα 30-11-2020 και τις ώρες από 17:00 έως 21:00.

 

 

ν

                      

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.     

Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Βόρειο τμήμα Παραλίμνιας Χάραξης» στα πλαίσια το έργου Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν. Κοζάνης στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με φορέα του έργου την Π.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

2.     

Έγκριση ή μη Τροποποίησης της απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου:

«Α. Για το τμήμα ΓΜ 150 KV Λάρισας – Πτολεμαΐδα & Λαμία Πτολεμαΐδα στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

Β. Για το τμήμα ΓΜ 400 KV Αχαρναί – Πτολεμαΐδα & Καρδιά -Τρίκαλα στο Δήμο Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης με φορέα του έργου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

3.     

Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α)Δ.& Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε., β) Βατάλη Δημητρίου, γ) Σεμερτζίδου Δέσποινας, (υποβ. Πεζοδρομίου), δ) Βαγιάνα Μ. και ΣΙΑ ΙΚΕ, ε) Ζάμπακα Πασχάλη

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

4.     

Γνωμοδότηση για καθορισμό χρήσης γης παραχωρούμενης έκτασης εμβ. 28.367,25 τ.μ., αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

5.     

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

 

6.     

 Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας