Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις  30-11-2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα  έναρξης 12:00 μ. – και  λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1

Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2021.

2

Αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού.

3

Έγκριση της ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της μελέτης : “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σιάτιστας (νυν Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου).

4

Υποβολή πρότασης προς το Τσίπειο Ίδρυμα παραχώρησης στο Δήμο  Βοΐου, για 20 χρόνια του κτιρίου του οικοτροφείου Σιάτιστας, με στόχο την αποκατάσταση – αξιοποίηση του στα πλαίσια χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

5

Έγκριση ενεργοποίησης καρτών SIM για τα GPS των οχημάτων του Δήμου.

 

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 30-11-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας