Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Επιτροπή Αγώνα Υγειονομικών στο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Κ.Υ. Σιάτιστας: 26 Νοέμβρη – Απεργούμε για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας!

Έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση και η 3ηΥΠΕ πρέπει να πάβουνμέτρα, να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

 

ΗΕπιτροπήΑγώναΥγειονομικώνΓ.Ν. ΚοζάνηςκαιΚ.Υ. ΣιάτισταςσυμμετέχειστηνΠανελλαδικήΑπεργίαστις 26/11καιδιεκδικεί:

 

• Ναμονιμοποιηθούνάμεσαχωρίςόρουςκαιπροϋποθέσειςοιεπικουρικοίσυνάδελφοιμας.

• ΝαπροσληφθούνμεέκτακτηρύθμισησεμόνιμεςθέσειςειδικευμένωνγιατρώνΕΣΥόλοιοιγιατροίπουέχουνυποβάλλεισχετικήαίτηση 2018-2020.

• Ναγίνουνμεέκτακτηρύθμισημαζικέςπροσλήψειςμόνιμουνοσηλευτικούκαιλοιπούυγειονομικούπροσωπικού. ΑνάλογηενίσχυσητουΕΚΑΒΔυτικήςΜακεδονίας.

·ΝαεξασφαλιστείηλειτουργίατηςΜΕΘΓ.Ν. Κοζάνης.

• Νατεθείστηναπόλυτηδιάθεσητουκράτουςυποχρεωτικάκαιάνευόρωντοσύνολοτωνδομώνκαιτουυγειονομικούπροσωπικούτουιδιωτικούτομέαυγείαςκαιναενταχθείσεενιαίοκρατικόσχέδιοαντιμετώπισηςτηςεπιδημίας. Επίταξηπραγματική, όχιπλουσιοπάροχηεπιδότησηστουςκλινικάρχεςκαιστιςαλυσίδεςτωνδιαγνωστικώνκέντρων.

• Πλήρηςτακτικόςέλεγχοςσεόλεςτιςμονάδεςυγείας-πρόνοιας, μεγάλουςεργασιακούςχώρους.

• Επαναλαμβανόμενακαιπλήρωςδωρεάντεστσεμεγάλομέροςτουπληθυσμού.

• ΝαμηνπροχωρήσειτοαισχρόσχέδιοκυβέρνησηςκαιηγεσίαςΠανελλήνιουΙατρικούΣυλλόγου.

·ΈνταξησταΒαρέαΑνθυγιεινάΕπαγγέλματαόλωντωνυγειονομικών.

 

ΚαλούμετουςσυνάδελφουςυγειονομικούςτηςπεριοχήςναδηλώσουνσυμμετοχήστηνΑπεργία!

 

Καλούμετουςτοπικούςφορείςσεκοινόαγώνα !

Οιγνώσειςμας, ηδουλειάμας, αλλάκαιηφωνήμαςκαιοαγώναςμαςστηνυπηρεσίατηςυπεράσπισηςτηςΥγείαςτουλαούτηςπεριοχήςμας!  

 

ΣυγκέντρωσηστονπροαύλιοχώροτουΓ.Ν. Κοζάνηςστις 10.30 π.μ.

ΕπιτροπήΑγώναΥγειονομικών

στοΝοσοκομείοΚοζάνηςκαιτοΚ.Υ. Σιάτιστας

 

 

 

 

 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτά πείτε τα στους αστυνομικούς που όλη μέρα κάθονται και δεν κανέναν κανέναν έλεγχο. Και στους ανεύθυνους που μαζεύονται (κρύβονται) στα σπίτια. Τους ψεκασμενους. Που πιστεύουν ότι άλλο παραμύθι υπάρχει σαν την θρησκεία και την πολιτική αλλά αρνούνται την ύπαρξη και την σοβαρότητα του κοροναιου!!

Το Προφίλ μας