Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Δήμος Βοΐου: Ολοκληρώθηκε η Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών στον Δήμο Βοΐου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οδούς οι οποίες παρέμειναν επί σειρά ετών ασυντήρητες , στους οικισμούς της Σιάτιστας, της Εράτυρας, του Παλαιοκάστρου και του Πελεκάνου, συνολικά ασφαλτοστρώθηκαν 1500 μέτρα δημοτικών οδών στους εν λόγω οικισμούς.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις που αφορούν την αποξήλωση του φθαρμένου οδοστρώματος όπου κρίθηκε αναγκαίο και την εκ νέου ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος της οδού.

Η δημοτική αρχή έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών και μέσω της ανωτέρω παρέμβασης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης των οικισμών, επιδιώκει να συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των κινούμενων εντός του οικισμού.


Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης  στην Σιάτιστα πραγματοποιήθηκε με πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Α.Π. 2012-2016) ενώ στους υπόλοιπους οικισμούς χρηματοδοτήθηκε με ιδίους πόρους του Δήμου Βοΐου – Ετήσια Τακτικά Έσοδα του Δήμου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας