Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  την 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Έγκριση συμμετοχής , αγορά συνεταιριστικού μεριδίου και έγκριση καταστατικού, για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην Ενεργειακή Κοινότητα Δυτ. Μακεδονίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος  Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

2.       Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

3.       Αίτημα για εκμίσθωση  αποθήκης ΑΕΒΑΛ εκτάσεως 1950 τ.μ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

4.       Αίτημα του Χρ. Μαυροματίδη για γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

5.       Έγκριση της 202/2020 απόφαση της ΔΕΤΗΠ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΠ κ. Καρακασίδης Δημήτρης.

 

6.       Διαγραφή της διαφοράς ύστερα από έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

7.       Διαγραφή μισθωμάτων ύστερα από έγκριση διακοπής μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Γαλάτειας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

8.       Απ’ ευθείας εκμίσθωση καταστημάτων 3,4,10 & 17 εμπορικού πολύκεντρου στη ΔΕΤΗΠ σύμφωνα με το άρθρο 192.παρ. 2 Ν. 3463/2006.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

9.       Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

10.    Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων Επαγγελματικών μισθώσεων Ακινήτων και Διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων  του Δήμου Εορδαίας λόγω COVID19.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

11.      Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

12.     Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 27-11 -20 και ώρα  5-9 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις - ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

 

 

 

 

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

,                                                                                              Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας