Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας και την ψήφο σας ανά θέμα από 20:00 έως 21:00, στο email : proedros@velvento.eu

 

1.   Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ..Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

2.   Δημιουργία – Λειτουργία δομής παροχής συσσιτίου.

3.   Καθορισμός τελών λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός).

4.   Καθορισμός τέλους χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων και Οστεοφυλακίων.

5.   Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.

6.   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

7.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας