Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος TERMINET υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υπό το συντονισμό του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος H2020-ICT-56-2020 TERMINET: nexTgEneRationsMartINterconnectEdioT. Στο έργο που χρηματοδοτείται με 8 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο του προγράμματος Horizon 2020 συμμετέχουν 27 εταίροι από 11 χώρες μεταξύ των οποίων κολοσσοί στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας όπως η Ericsson, η Schneider Electric, η NEC αλλά και κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σουηδία.

Στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η ψηφιοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ακρίβεια αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο και το βιομηχανικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα TERMINET στοχεύει στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής αναφοράς του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς (NextGenerationInternetofThings) και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και λήψης αποφάσεων στους τομείς της ευφυούς γεωργίας (smartfarming), της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης (personalizedhealthcare), των έξυπνων πόλεων (smartcities), των ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, της βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση εικονικού περιβάλλοντος αλλά και της πρόβλεψης/πρόληψης σφαλμάτων στα νέα, ευφυή εργοστάσια.Στα τρία χρόνια υλοποίησης του προγράμματος θα αναπτυχθούν νέας γενιάς συσκευές και το κατάλληλο υποστηρικτικό λογισμικό, τα οποία θα δοκιμαστούν σε έξι πιλοτικά σενάρια χρήσης στη βιομηχανία, την ενέργεια, τα τρόφιμα και την υγεία, δύο εκ των οποίων στην Ελλάδα.

Στο χώρο της ενέργειας, οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε έξυπνα κτήρια της Ανδαλουσίας στη Νότια Ισπανία για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων που λαμβάνονται από αισθητήρες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στην περίπτωση της βιομηχανίας η εφαρμογή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών θα αφορά στην πρόβλεψη βλαβών και μείωσης του χρόνου απόκρισης και συντήρησης του βιομηχανικού εξοπλισμού σε έκτακτα περιστατικά. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στις οποίες χρησιμοποιείται εξοπλισμός των εταιριών -εταίρων του προγράμματος SchneiderElectric και Ericsson.

Η εφοδιαστική αλυσίδα γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ καθώς και μία μονάδα μικτής καλλιέργειας στην Ξάνθη η οποία λειτουργεί με συστήματα έξυπνης γεωργίας (smartfarming) για την εποπτεία κτηνοτροφικών μονάδων, θα αποτελέσουν το πεδίο δοκιμαστικής εφαρμογής για το χώρο των τροφίμων.

Στο KarolinskaInstitutet της Σουηδίας και στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Gemelli της Ιταλίας θα δοκιμαστεί και θα αποτιμηθεί η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στο έργο για την εφαρμογή της σε εγκαταστάσεις παροχής ιατρικής περίθαλψης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ασθενών.

Η ερευνητική ομάδα του κ. Σαρηγιαννίδη, που συντονίζει το TERMINET, θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη διενέργεια ανοικτών προσκλήσεων (opencalls) για την προσέλκυση καινοτόμων λύσεων από μικρές κοινοπραξίες από όλη την Ευρώπη, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα Ευρωπαϊκό κέντρο τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και κοιτίδα ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών στον αναπτυσσόμενο χώρο του νέας γενιάς διαδικτύου των πραγμάτων, τον κυρίαρχο μοχλό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας