Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Εργασίες δημιουργίας Μουσείου για την ανάδειξη της ιστορίας της Ελάτης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής του πρώην κτιρίου της Χωροφυλακής στην Ελάτη, που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο, για τη «Δημιουργία Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της Ελάτης», που είναι και ο επίσημος τίτλος του έργου. Ασφαλώς πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όπου οι κάτοικοι της Ελάτης προσδοκούν να δουν κάποια από τα πολύ σπουδαία αρχαιολογικά και άλλα ευρήματα της περιοχής που αποτυπώνουν την ιστορία τους.   
Για την ως άνω χρήση έχει αποφασιστεί ομόφωνα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού στις 13.6.2014, η δεκαετής παραχώρηση στον Μορφωτικό – Αθλητικό Σύλλογο «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης.
Ο προϋπολογισμός του έργου, που  είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER της ΑΕ Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ, είναι 140.177 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά 95% (133.168,15€) και από Εθνική Συμμετοχή κατά 5% (7.008,85€).
Κύριος του έργου είναι ο Μορφωτικός - Αθλητικός Σύλλογος «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης.
Γ.Μ./mikrovalto.gr
(ΦΩΤΟ: Φόρης Γκούμας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας