Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας εργαζομένων στα 5μηνα (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος)
2.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Μεταξά» (εισηγητής ο Γεμενετζίδης Παύλος Αντιδήμαρχος).
3.      Έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πλαισίου οικιστικής αναβάθμισης οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων Βελβεντού» στην ΑΝΚΟ Α.Ε. (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).

4.       Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου» με την ΑΝΚΟ Α.Ε. (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
5.      Έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση φακέλου τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Βελβεντού Δήμου Σερβίων Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» στην ΑΝΚΟ Α.Ε. (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
6.      Παράταση προθεσμίας λήψης προγραμματικής σύμβασης με την ΑΕ - ΑΝ.ΚΟ. για τα έργα: «Ενίσχυση έκθεσης τοπικών προϊόντων», «Προβολή και προώθηση τουριστικού προϊόντος», «Σήμανση αξιοθέατων μνημείων», «Ολοκληρωμένη παρέμβαση και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημείων και οικοτόπων» (εισηγητής ο Παπαδόπουλος Σταύρος Αντιδήμαρχος).
7.      Εξέταση αίτησης της ανώνυμης εταιρείας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με θέμα την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης και οικίσκου του Δήμου στην θέση με κωδική ονομασία «ΜΕΤΑΞΑΣ» (εισηγητής ο Παπαδόπουλος Σταύρος Αντιδήμαρχος).
8.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
9.      Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
10.  Συζήτηση αίτησης Τσιώνας Ιωάννας για τοποθέτηση καντίνας στη Υψηλή Γέφυρα Σερβίων (εισηγητής ο Παπαδόπουλος Σταύρος Αντιδήμαρχος).
11.  Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (εισηγητής ο Χαραλαμπίδης Ευάγγελος Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
12.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού οικον. έτους 2016. (εισηγητής ο Χαραλαμπίδης Ευάγγελος Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
13.  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. (εισηγητής ο Χαραλαμπίδης Ευάγγελος Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
14.  Έγκριση απολογισμού έτους 2012, του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού». (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
15.  Έγκριση απολογισμού έτους 2013, του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων –Βελβεντού». (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
16.  Ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού οικονομικού έτους 2016. (εισηγητής ο Παπαγεωργίου Θεόδωρος Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης).
17.  Διαγραφή ποσών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
18.  Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ Ροδίτη. (εισηγητής ο Κοσμάς Δημήτριος Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
19.  Ορισμός ελεγκτικού οργάνου για τους παιδότοπους. (εισηγητής ο Παπαδόπουλος Σταύρος Αντιδήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας