Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης - Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Δευτέρα, 27 Nοεμβρίου 2015, και ώρα 19:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     
Εξέταση αιτήματος επιτροπής εργαζομένων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ για παράταση του προγράμματος.

2.     
Συζήτηση, ύστερα από αίτημα του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δ.Σ. Κοζάνης κ. Ιωάννη Δεληγιάννη, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Κοζάνης,
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.     
Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης 2015-2019.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
4.     
Έγκριση της μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέων Κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης- Εξέταση ενστάσεων.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.     
Έγκριση προαπαιτούμενων για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης του έργου: Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην Τ.Κ. Λευκοπηγής που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
6.     
Τροποποίηση της αριθμ. 414/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
7.     
Συμμετοχή η μη του Δήμου Κοζάνης στη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) στο πλαίσιο του «τετραπλού έλικα»
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
8.     
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.     
Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 917 (αποχαρακτηρισμός χώρου νηπιαγωγείου) και Ο.Τ. 709, 710 (δημιουργία χώρου νηπιαγωγείου)
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. 
Υποχρεωτική άρση αναδάσωσης που κηρύχθηκε με την 8952/68 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 175/Β/06-04-1968) κατά τα τμήματα που συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια της πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11. 
Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκων και Πλατειών του Δήμου Ελλησπόντου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13. 
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14. 
Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας και 3ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης»
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
15. 
Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16. 
Υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης και παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα ζητήματα ανάπτυξης»
και απένταξη του έργου: Μελέτες έργων Β’ φάσης Ανατολικού Νεκροταφείου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17. 
Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18. 
Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, λόγω παραίτησης των εκλεγέντων στις 07-09-2014 (Α.Δ.Σ.402/2014)
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
19. 
Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων με θέμα «Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στη φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης «ΠΑΝΔΩΡΑ»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Δημοτικός Σύμβουλος
20. 
Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21. 
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής καταστροφής υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος
22. 
Έγκριση χορήγησης άδειας παραστάσεων στην εταιρία «Ψυχαγωγικές – Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για το πολυθέαμα «ITALIANO DI ROMA».
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
23. 
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Βατάλη Χαρίσιο.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
24. 
Εξέταση αίτησης Τσολάκη Ελευθερίας για παράταση εκμίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
25. 
Μη παράταση άδειας εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Τρίτη Λάκκα¨ Τ.Κ. Πολυμύλου ΔΕ Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης εμβαδού 28.097 τ.μ. που εκμεταλλεύεται η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΙΔΗ ΟΕ .
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
26. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας