Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:  

10 : Έγκριση Σχεδίου και Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΒΕ Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο :
" Διερεύνηση της Κλαδικής Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας και της Δυνατότητας Πρωτογενούς Παραγωγής στον Κλάδο της Μεταποίησης μέσα από την Παραγωγή Πρώτων Υλών που Εισάγονται μέχρι Σήμερα από Τοπικές Επιχειρήσεις"
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

2ο:Έγκριση Ένταξης – Τροποποίησης Έργων του Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης.

3ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που Αφορά την Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Κτιρίου της ΖΕΠ Κοζάνης.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης

4ο: Απόσυρση Μηχανήματος Έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.
Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

5ο: 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς

6ο: 15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς

7ο  : Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ» Προϋπολογισμού : 97.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

8ο  Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ - ΡΥΜΝΙΟ», Προϋπολογισμού : 24.441,58 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

9ο  : Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αποχιονισμός Χειμερινής Περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 600.240,00€ (με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

10ο: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 226/2015 (19-10-2015) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ως προς το Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) του Έργου με Τίτλο : «Έπιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας»
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

11ο: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ», Προϋπολογισμού : 9.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

12ο: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

13ο: Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο Οδικό Δίκτυο της Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαΐδας που Αφορούν το Έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 41 & 42-ΓΡΑΜΜΗ 1 & 2 ΜΟΝΑΔΑΣ V) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

14ο: Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος,

15ο: Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού, κ Παύλος Τσότσος

16ο: Έγκριση Σχεδίου Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού, κ Παύλος Τσότσος

17ο: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) για Πρόγραμμα Prolife. Με τίτλο «Υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του έργου : “ProlifeThe quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area (Η ποιότητα ζωής ως Προϋπόθεση για την Πρόοδο και την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή)» και  την Μεταφορά Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από Εταίρο σε Εταίρο
Εισηγήτρια  : η  Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Αμαλία Κούσκουρα


Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                       Γεώργιος Κωτσίδης


Πίνακας Αποδεκτών:
Ασκών Καθήκοντα Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης
Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKO A.E.
ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ
Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας