ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ 5ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
 Οι   εργαζόμενοι   στα   5μηνα   του   Δήμου   Σερβίων-Βελβεντού   συμμετέχουμε   σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 στην Πανελλήνια κινητοποίηση – στάση εργασίας από
11.30 π.μ. μέχρι τέλους ωραρίου εργασίας.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

- Κατάργηση της ενοικιαζόμενης, προσωρινής και ελαστικής εργασίας.
- Μόνιμο προσωπικό στους Δήμους και σε όλο το δημόσιο για ποιοτικές  και δωρεάν υπηρεσίες και δομές, που να καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές  ανάγκες. Καμία ιδιωτικοποίησή άμεση η έμμεση.
- Διεκδικούμε την παραμονή στην δουλειά. Δουλειά και όχι δουλεία!  Σταθερή δουλειά με ίσα εργασιακά δικαιώματα και μισθούς.
- Απαιτούμε όλα τα προβλεπόμενα από την εργασιακή νομοθεσία!
Αμοιβή με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ-ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ!
http://www.prlogos.gr