Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Μετατάξεις και από δήμο σε δήμο

Οι μετακινήσεις υπαλλήλων θα αφορούν όμορους δήμους ή δήμους που ανήκουν στην ίδια περιφέρεια. Αρχικά θα έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, όμως στη συνέχεια θα γίνονται και υποχρεωτικά

Τη θεσμοθέτηση των ενδοδημοτικών μετατάξεων προσωπικού ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδης, ως ένα από τα μέτρα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων με στόχο να μειωθεί το μισθολογικό κόστος.
Ο κ. Καστανίδης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις υπαλλήλων (μετατάξεις κυρίως, αλλά και αποσπάσεις) μεταξύ όμορων δήμων ή δήμων που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.


Ο κ. Καστανίδης παρουσιάζοντας το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ δήλωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πυλώνα τοπικής ανάπτυξης. Επισήμανε ότι ο συνολικός δανεισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός δήμων που έχουν υψηλό δανεισμό. "Η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων είναι υγιείς οικονομικά και δεν έχουν ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης, παρά μόνο οριακών διευκολύνσεων για να αντιμετωπίσουν πρόσκαιρες ταμειακής φύσης δυσκολίες" επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών.
  Όσον αφορά το θέμα των
ενδοδημοτικών μετατάξεων, ο κ. Καστανίδης αναφέρθηκε σε παράδειγμα όπου ένας δήμος που είναι υπερχρεωμένος και διαθέτει πλεονάζον προσωπικό θα μπορεί να μετακινήσει μέρος των υπεράριθμων υπαλλήλων σε γειτονικό δήμο που έχει ελλείψεις προσωπικού και δεν μπορεί να κάνει νέες προσλήψεις. Αντίστοιχα θα επιτραπούν και μετατάξεις υπαλλήλων από δήμους με πλεονάζον προσωπικό (π.χ. Δήμος Ρόδου) σε κρατικές υπηρεσίες με κενές οργανικές θέσεις (π.χ. νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία). Οι μετατάξεις θα έχουν αρχικά εθελοντικό χαρακτήρα και σε δεύτερο χρόνο θα γίνονται υποχρεωτικά.
Ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για συνδρομή και υποστήριξη του υπουργείου στους ΟΤΑ που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης για να εξυγιανθούν με τη συνδρομή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τεχνικού συμβούλου, που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων εξυγίανσης για κάθε ΟΤΑ ανάλογα με τις ανάγκες του.
Το ευέλικτο σύστημα για την εξυγίανση των οικονομικών των ΟΤΑ θα περιλαμβάνει την αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν λάβει οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ), με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής για 15, 20 και 25 έτη και μείωση του επιτοκίου από 11,9% που είναι σήμερα σε 5,9%.
Συμψηφισμός
Ηδη έχουν προστρέξει στο ΤΠκΔ οι Δήμοι Τρικκαίων, Αχαρνών, Πειραιά, Βύρωνα και Αμαρουσίου. Η πλειοψηφία των ΟΤΑ θα μειώσει την τοκοχρεολυτική δόση έως και 50%. Επίσης προωθείται σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ λύση που θα προβλέπει τον συμψηφισμό οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος (π.χ. σε ασφαλιστικά ταμεία) με οφειλόμενα ποσά του κράτους προς τους δήμους (π.χ. παρακρατηθέντα).

Τέλος επιδιώκεται η εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠκΔ, προκειμένου να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους (προμηθευτές) και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Ως πρόσθετα μέτρα οι δήμοι μπορούν να ζητήσουν επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και την κάλυψη των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Βασικός χρηματοδότης το ΤΠΚΔ
Στα 1,9 δισ. τα δάνεια των δήμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Χ. Καστανίδης, οι δήμοι έχουν λάβει δάνεια ύψους 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,1 δισ. ευρώ από το ΤΠΚΔ και τα 800 εκατ. ευρώ από ιδιωτικές τράπεζες. Τα δάνεια των δημοτικών επιχειρήσεων ανέρχονται στα 250 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια των περιφερειών αφορούν 110 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις σε τρίτους (προμηθευτές κ.τ.λ.) είναι 1,3 δισ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις των δήμων στο κράτος (ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ.) είναι 87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμα. Τέλος 80 δήμοι έχουν λάβει επιπλέον δάνεια 500 εκατ. ευρώ για τον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών τους το έτος 2010. Αντίστοιχα το σύνολο των απαιτήσεων των δήμων ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,4 δισ. ευρώ αφορά μη εισπραχθέντες φόρους, τέλη και επιβληθέντα πρόστιμα.
Παρεμβάσεις
Τα εργαλεία του προγράμματος εξυγίανσης

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης θα πραγματοποιηθεί από τον "Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης", που θα συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μετά την ανάληψη των οικονομικών μέτρων στήριξης των ΟΤΑ μόνο 10-15 δήμοι θα μπορούν να χαρακτηριστούν υπερχρεωμένοι με βάση νέα κριτήρια που θα τεθούν, όπως είναι το έλλειμμα του δήμου, το ταμειακό διαθέσιμο, εάν τα δάνεια έχουν ληφθεί για επενδυτικούς σκοπούς κτλ.
Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα είναι εξατομικευμένο και θα περιλαμβάνει διάθεση των εσόδων, συμπεριλαμβανομένης και της ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, πάγωμα χρηματοδότησης ορισμένων κωδικών (δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κλπ.), πάγωμα προσλήψεων και συμβάσεων. Το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ-Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας