Επίκαιρα Θέματα:

Ο Καιρός: άστατος...

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ

Στην πρόσληψη 306 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας οκτώ μηνών για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και  41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προχωρά η ΔΕΗ.Πρόκειται για: Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτρο-οξυγονοκολλητές, Τεχνίτες Ιμάντων, Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Τεχνικοί Ορυχείων, Ηλεκτροτεχνίτες, Μηχανοδηγοί Χειριστές και Ηλεκτρονικοί.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011στα γραφεία της ΔΕΗ
στο ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία και στους κ.κ.: Δημήτριο Μπαλτζή στα τηλ. 24630/52284 και 24630/52284, Νικόλαο Βασιλειάδη στα τηλ. 24630/52801 και 24630/52801 και Ευθυμία Κουτσιάδου στο τηλ. 24630/52228.
Αναλυτικά η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης οι θέσεις του εποχικού προσωπικού αφορούν στις κάτωθι ειδικότητες:
60 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
12 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
20 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
10 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
16 Θέσεις Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
8 Θέσεις Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
109 Θέσεις Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων
20 Θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
3 Θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
4 Θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
17 Θέσεις Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
16 Θέσεις Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
10 Θέσεις Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
1 Θέση Δ.Ε. Οδηγοί – Χειριστές Γεωργικών Ελκυστήρων
Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας οι 41 θέσεις αφορούν στις κάτωθι ειδικότητες:
4 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
4 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
5 Θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
3 Θέσεις Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
2 Θέσεις Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
8 Θέσεις Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων
3 Θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
2 Θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων))
2 Θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
5 Θέσεις Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
3 Θέσεις Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων στις πρώην νομαρχίες Κοζάνης και Φλώρινας καθώς και στους Δήμους και Δημοτικά διαμερίσματα που αναφέρονται στην προκήρυξη.
ΕΡΑ Κοζάνης: Σύνταξη Μάκης Νασιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας