Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Στάθης Κωνσταντινίδης, Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης: ένταξη στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Σύνταξης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Συνεχίζονται οι εντάξεις προτάσεων των ΟΤΑ της ΠΕ Κοζάνης στον ΦΙΛΟΦΗΜΟ ΙΙ.

 Όπως ενημερώθηκα από το Υπουργείο Εσωτερικών, εγκρίνεται η "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan)

Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης», συνολικού προϋπολογισμού 58.829,40€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης.

Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά τον Αναπληρωτή Υπουργό κ Πέτσα για το ενδιαφέρον του και την ικανοποίηση αιτημάτων του τόπου μας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας