Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

830.797,98 ευρώ για τον καθαρισμό ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της Π.Ε. Καστοριάς-Υπογραφή σύμβασης του έργου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργο Κασαπίδη σήμερα Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 

  Το έργο προϋπολογισμού 830.797,98 ευρώ με Φ.Π.Α είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕΠ 541) της Π.Ε. Καστοριάς.

 

  Οι μελέτες για την κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια περίπου.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών διέλευσης των ρεμάτων, καθώς και η απομάκρυνση φυτικής βλάστησης, φερτών υλικών, λάσπης, σκουπιδιών και μπαζών

 

  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με δράσεις και έργα στοχεύει  στην ασφάλεια των πολιτών, στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος .Οι καθαρισμοί και τα έργα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας