Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΩΣΗ: Εξώδικη δήλωση πρόσκληση προς τη ΔΕΗ και τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό


Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία: Σωματείο Εργαζομένων Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε ΔΕΗ Α.Ε Η «ΕΝΩΣΗ», που εδρεύει στην Κοζάνη Ζαφειράκη 4 (2ος όροφος) και εκπροσωπείται νομίμως,


Προς:
1.      Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως,
2.      Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 22.11.2011, αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης. 

Κύριε Πρόεδρε
        Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

        Με τον Νόμο 4024/11 για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015, προβλέπονται μισθολογικές ρυθμίσεις, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.11.2011.
      Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 31, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι για τις επιχειρήσεις, για τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.
       Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες της επιχείρησης (ΓΔΑΝΠΟ) επεξεργάστηκαν διάφορα σχέδια για τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης του Νόμου. Έναν μήνα μετά, κατέληξαν σε ένα σχέδιο που βασίζεται στην προχειρότητα, στην αδικία, την αντιπαραγωγική λογική και στη συντριβή των εργαζομένων στους Σταθμούς και στα Ορυχεία, με απώτερο φυσικά στόχο να διαλύσουν τη ΔΕΗ.
     Το σχέδιο για τις μειώσεις μισθοδοσίας που πραγματοποιείται, προβλέπει περικοπές που ξεπερνάνε το 25%  στους μισθούς των εργαζομένων σε Σταθμούς και Ορυχεία. Εάν δε στις μειώσεις αυτές  προστεθούν και οι μειώσεις των νόμων 3833/10 και 3845/10, που για τους εργαζόμενους στους Σταθμούς και τα Ορυχεία ήταν και πάλι της τάξεως του 23%, αντιλαμβάνεστε ότι πραγματοποιείται μια τεράστια μείωση άνευ προηγουμένου της τάξεως του 48%, όταν ο νόμος 4024/11 προβλέπει μείωση των αποδοχών  έως 35%.
     Επιπρόσθετα, με την μέθοδο που υπολογίζετε τις μειώσεις, πρέπει να γνωρίζετε ότι παραβιάζετε τις διατάξεις των νόμων 3385/2005 και 3863/2010, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται  η αμοιβή για την υπερεργασία, την υπερωρία ημέρας και νύχτας, καθώς και την αμοιβή της Κυριακής ή της Αργίας.

Κύριε πρόεδρε

     Με βάση τα παραπάνω, το συνδικάτο «ΕΝΩΣΗ» καλεί τη διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ να συναισθανθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους εργαζόμενους των ορυχείων και των σταθμών παραγωγής, έτσι ώστε άμεσα να διορθώσει την τεράστια αδικία. Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη του Σωματείου, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μηδέ εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.   


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως, για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. 
  

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Δ.Ε.Η. ΑΕ            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       


    ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ.                                                                              ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι.
                                                                 1997                                                                           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-      Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο

-      Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

-      ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας