Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΟΠΑΔ: Νέα ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους

Από ΤΑ ΝΕΑ
Αναστέλλουν οι ιδιώτες γιατροί τις συμβάσεις τους με το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ), εξ’ αιτίας των ανεξόφλητων χρεών. Νέα ταλαιπωρία περιμένει τους πολίτες, οι οποίοι θα αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους την ιατρική επίσκεψη και εν συνεχεία να απευθύνονται στο Ταμείο τους με τα σχετικές αποδείξεις.

Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής (ΙΣΑ) από τον Μάρτιο του 2011 έχει καλέσει τους ιατρούς - μέλη του να απέχουν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών βάσει των συμβάσεων τους με τον ΟΠΑΔ, εξαιτίας της υπέρμετρα μεγάλης καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλομένων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς του (συνολικά 350.000.000 ευρώ).
Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. του ΙΣΑ έχει ζητήσει από τους γιατρούς να δέχονται όλους τους ασφαλισμένους του Δημοσίου εισπράττοντας από αυτούς τις προβλεπόμενες από το νόμο ελάχιστες αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Μετά από σχετική απόφαση και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο ΙΣΑ κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του καλώντας τα μέλη του να μην παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε εκτέλεση της σύμβασης τους με τον ΟΠΑΔ.
Επιπλέον τους ζητεί να προβούν στην υπογραφή δήλωσης επίσχεσης ιατρικών συμβάσεων με τον από 1-12-2011, την οποία θα αποστείλουν στον ΙΣΑ, τον οποίο θα εξουσιοδοτήσουν για την κατάθεση της στην αρμόδια ΥΠΑΔ.
Παράλληλα, καλεί τους γιατρούς να προβούν στην ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την επίσχεση από 1-12-2011 έξω από τα ιατρεία τους, ώστε να ενημερώνουν σαφώς και εγκαίρως τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, καθώς επίσης να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Δημοσίου κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και εισπράττοντας από αυτούς τη νόμιμη αμοιβή.
Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η απόφαση επίσχεσης των ιατρικων συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ είναι δεσμευτική για όλους τους ιατρούς και η μη εφαρμογή της αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας