Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και  ώρα  17.00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στη Νεάπολη για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). –Εισηγήτρια:  η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π. 
2
Συγκρότηση  επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης του εμβαδού των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
3
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Βοΐου .- Εισηγήτρια: η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
4
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής: ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Μακρής Χ.
5
Έγκριση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και συγκρότηση σχετικής επιτροπής στο Δήμο Βοΐου.-  Εισηγήτρια: η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
6
Ψήφιση πίστωσης 150.000 € για το  ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού». - Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
7
Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στο Δήμο Βοΐου.- Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μακρής Χ.
8
Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής, για το έμβλημα του νέου Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαρούφος Π.
9
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ για την υποβολή πρότασης  στο πλαίσιο του Ε..Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» της πρόσκλησης 31.- Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαρούφος Π.
10
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη θέση παλαιού μνημείου στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου».– Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.


11
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ». –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολους Β.
12
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου πλατείας «Κουκουλίδη». –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: Κατασκευή ΚΑΠΗ Δήμου Σιάτιστας (1η Συμπληρωματική Σύμβαση).- Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14
Ένσταση της Κ/ξίας Κωτσιόπουλος Α. -  Φωτιάδης Μ. κατά τις ειδικής διαταγής για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μεσόλογγου Δήμου Νεάπολης».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
15
Τροποποίηση μελέτης έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα». –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολους Β.
16
Μερική τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης της Σιάτιστας ως προς τη χρήση και σύνταξη τοπικής πράξης εφαρμογής. –Εισηγητής:  ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17
Αποδοχή πίστωσης 17.644,14  €, επί πλέον των προϋπολογισθέντων «ΚΑΠ  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 15 Ν. 1946/91)». –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
18
Χρηματοδότηση 4.832,74 € για το σχολικό τροχονόμο. –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
19
Ψήφιση πίστωσης 50.000 €, για το μετοχικό κεφάλαιο Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βοΐου.  –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
20
Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου. –Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
21
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην κ. Διαμαντοπούλου Γεωργία του Παναγιώτη, κάτοικο της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
22
Λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής: ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Μακρής Χ.
23
Αιτήσεις.


ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου        
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς      
Σταθμούς Σιάτιστας, Γαλατινής           
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας