Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  Ανακοινώνει
    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, που εδρεύει στα Σέρβια Ν. Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
 101 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΕΡΒΙΑ
ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης
8 μήνες
2
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διονυσίου Σολωμού 7, Τ.Κ.50500 Σέρβια, απευθύνοντάς την στο ΚΕΠ Σερβίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού υπόψιν κ.Τσιουκαρδάνη Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 2464350105). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

άντε να καλυφτούν κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες στο Δήμο.
Παρεπιμπτώντως κ. Αντιδήμαρχοι (και κ. Δήμαρχε), είναι αλήθεια ότι στο Βελβεντό μεταφέρετε απο τα Σέρβια, σε μπιτόνια, κάθε εβδομάδα πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη για τα αυτοκίνητα (απορριματοφόρο κ.λ.π.) επειδή δεν δέχονται οι εκεί βενζινοπώλες να συνεχίσουν τη συνεργασία με το Δήμο, γιατί και τους χρωστάτε λεφτά εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά και δεν μπορείτε να εγγυηθείτε πότε περίπου θα εξοφλούνται; Τέτοια κατάντια; Όταν μάλιστα δεν έχετε αποδόσει ούτε τα μισά χρήματα απ΄όσα εισπράξατε από το κράτος, από τα δικαιούμενα των οικισμών του πρώην Δήμου Βελβεντού; Και μάλιστα να επιρρίπτετε τις ευθύνες στον Επίτροπο Κοζάνης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για δήθεν καθυστερήσεις των ενταλμάτων εκεί, ενώ η ευθύνη είναι δική σας;

Ανώνυμος είπε...

ΝΑΙ ΡΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΑΜΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΟΥΣΤΑΠΟ ΕΔΩ ΝΤΕΝΕΚΕΔΕΣ!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αφού και πρατήρια των Σερβίων, έχουν κόψει την προμήθεια καυσίμων, διότι έχουν την ίδια αβεβαιότητα με τους συναδέλφους τους απ' το Βελβεντό. Με εντολή άνωθεν (κεντρική διοίκηση "Πάρι'μ"), όλες οι πληρωμές πάνε πίσω, δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μια ιδιότυπη "καθυστέρηση πληρωμών" για 4-5 μήνες;

Ανώνυμος είπε...

Σιγά ρε προβοκατορα

Το Προφίλ μας