Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Ελεύθερη πρόσβαση των Γεωτεχνικών Συμβούλων και των αγροτών στο πληροφοριακό σύστημα

Κύριε Υπουργέ,
στην προκήρυξη του Μέτρου 214 – Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ, αναφέρεται ότι το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της εκμετάλλευσης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) χορηγείται από τις οικίες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή κατά περίπτωση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ή στην Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΟΑ) των Αιρετών Περιφερειών, με την χρήση μόνο του ΑΦΜ του υποψηφίου δικαιούχου.
Επίσης, οι τελικές αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων θα μπορούν να υποβάλλονται στις κατά τόπους ΕΑΣ ή απευθείας στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ή στην Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΟΑ) των Αιρετών Περιφερειών. Στη συνέχεια οι ΕΑΣ με δική τους ευθύνη θα διαβιβάζουν τις αιτήσεις στον αρμόδιο φορέα δηλαδή τις ΔΑΟΚ ή στις ΔΑΟ.
Θεωρούμε ότι η παραπάνω διαδικασία θα παρουσιάσει προβλήματα διότι δεν διευκολύνεται ουσιαστικά η πρόσβαση των αγροτών στη βάση δεδομένων, αφού είναι ήδη γνωστό πως ορισμένες ΕΑΣ παρουσιάζουν προβλήματα στελέχωσης και άλλες δεν έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί έχουν αποκλειστεί από τη σύνταξη της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΑΕΕ) λόγω των γνωστών προβλημάτων που προέκυψαν στις αρχές του έτους.
Έχοντας θετικές εντυπώσεις από την πετυχημένη  εφαρμογή του μέτρου 144 του ΠΑΑ στο οποίο η πρόσβαση στη βάση δεδομένων ήταν ανοικτή τόσο στους αγρότες όσο και στους συμβούλους γεωτεχνικούς και με δεδομένο πως σχεδόν ο κάθε αγρότης - βιοκαλλιεργητής έχει σήμερα και γεωτεχνικό σύμβουλο, θα ήταν ορθότερο κατά τη γνώμη μας η πρόσβαση στη βάση δεδομένων να είναι ελεύθερη στα πρότυπα του μέτρου 144.
Εν κατακλείδι ζητούμε την ελεύθερη πρόσβαση των αγροτών και των γεωτεχνικών συμβούλων στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διεκπεραίωση της υποβολής αιτήσεων.
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας