Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων

Τη Δευτέρα 21/09/09 και ώρα 21.30 στο δημοτικό κατάστημα
Θέματα:
1. Τρόπος εκτέλεσης του έργου "Ολοκληρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Γουλών"
2. Αποδοχή ποσού και τρόπος εκτέλεσης του έργου "Δίκτυο αποσέτευσης ομβρίων υδάτων τμήματος της πόλης των Σερβίων".
3. Εξώδικος συμβιβασμός με την εταιρεία Νικολαΐδης Ε.Π.Ε
4. Αποδοχή ποσών, κατανομή και ψήφιση πιστώσεων.
5. Αποδοχή τμήματος ακινήτου προς τον Χολέβα Θωμά του Νικ. στα Σέρβια (εκποίηση δημοτικής έκτασης 4.452,53 τμ, αρ. 81/2008 Α.Δ.Σ)
6. Κατανομή νέων θέσεων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
7. Ανάθεση εκτύπωσης διαφημιστικών ρούχων κυκλοφοριακής αγωγής.
8. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας