Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 31η  του μηνός  Μαΐου   του έτους  2012 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  19.30  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Λικνάδων Δήμου Βοΐου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
2
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Τσοτυλίου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
3
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Ολοκλήρωση του έργου συντήρηση δημοτικού σχολείου Στέρνας –Σημάντρου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
4
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ομαλής». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
5
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λικνάδων». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλεισώρειας». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Δαμασκηνιάς». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων Δ.Δ. Τσοτυλίου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βροντής». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διοικητήριο Δήμου Ασκίου Β΄ Φάση». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές κρύου νερού μέχρι δεξαμενή Παλαιοκάστρου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
12
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση του επαρχιακού δρόμου Σιάτιστας – Αγίας Κυριακής (Καλονερίου Δήμου Ασκίου). –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση στενού Βαβίκη». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμου μεταξύ ΟΤ 58 και ΟΤ 51» . –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
15
Έγκριση του !ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση πλακοσκεπών οχετών στο Τ.Δ. Δρυοβούνου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
16
Ξεκίνημα διαδικασίας για χορήγηση συναίνεσης για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζιακής άμμου) στη θέση «Ρέματα» του Τ.Δ. Πεπονιάς της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου εμβαδού 14.550 τ.μ. στην εταιρεία Παπαδόπουλος Ηλίας & Σία Ο.Ε. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17
Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. Κοινωνικής προστασίας , Αλληλεγγύης, παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Βοΐου. –Εισηγήτρια η ΔΣ κ. Κισκίνη Κ.
18
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην εταιρία VODAFON για εγκατάσταση βάσης κεραίας στη θέση «Ύψωμα Κορομηλιά» της ΤΚ Πενταλόφου. –Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
19
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS A.E.B.E. εγκατεστημένου στη θέση ύψωμα «Τσουτσουλιάνιος» στη Σιάτιστα..».- Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
20
Έγκριση των όρων για την άρδευση στην Τοπική Κοινότητα Σισανίου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
21
Χορήγηση υποτροφιών του Μανούσιου Ιδρύματος.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
22
Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
23
Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ
24
Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους .- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ
25
Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
26
Επιχορήγηση  ΤΟΕΒ. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
27
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
28
Αιτήσεις .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου       
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας