Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Λειτουργία πιλοτικής θερμοκηπιακής μονάδας Δρεπάνου


Στον νομό Κοζάνης, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, κατασκευάστηκε μία πιλοτική θερμοκηπιακή μονάδα 4στρεμμάτων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης προϋπολογισμού 355.263 ευρώ.
Το  θερμοκήπιο διαθέτει εξειδικευμένες προδιαγραφές, οι οποίες και το καθιστούν πρότυπο. Σκοπός της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ήταν το θερμοκήπιο να λειτουργήσει πιλοτικά με χρήση τηλεθέρμανσης, υδροπονίας και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του να χρησιμοποιούνται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους αγρότες.

Η λειτουργία του θα ήταν ουσιαστικά ο προθάλαμος για την υλοποίηση του θερμοκηπιακού πάρκου στην Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου όπου οι αγρότες θα είχαν την δυνατότητα διευρύνουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες, παράγοντας αφενός νέα προϊόντα και αφετέρου δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας πεπεισμένο ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή ανάπτυξης και το μοχλό εξόδου από την κρίση προτείνει την άμεση λειτουργία την θερμοκηπιακής μονάδας.
Θεωρούμε ότι στις τάξεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. υπάρχουν ειδικευμένοι γεωτεχνικοί, που διαθέτουν επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση για την άριστη λειτουργία του θερμοκηπίου, οι οποίοι έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας σε συνεδρίαση στις 24-5-2012 αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει συνεργασία γεωτεχνικών μελών  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τα εξής χαρακτηριστικά:
Ø  Τη λειτουργία της θεμοκηπιακής μονάδας,
Ø  Την αποκατάσταση των ζημιών,
Ø  Την παραχώρηση – διάθεση του θερμοκηπίου σε εξιδανικευμένους γεωτεχνικούς,
Ø  Την υλοποίηση των αρχικών στόχων λειτουργίας του θερμοκηπίου,
Ø  Την καταγραφή και δημοσίευση σε ετήσια βάση των καλλιεργειών που θα εγκατασταθούν και των αποδόσεών τους,
Ø  Τη σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιων γεωγο-οικονομοτεχνικών εκθέσεων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Είμαστε στην διάθεσή τους για οποιαδήποτε συνεργασία.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
                         Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας                Ευάγγελος  Σημανδράκος            Θεοδωρίδου Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας