Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.        Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
2.        Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτες Αξιοποίησης και Ανάδειξης Λίμνης Πολυφύτου».
3.        Αποδοχή μελέτης «Κρήνη Κεντρικής Πλατείας Τρανοβάλτου»
4.        Τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου.
5.        Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

6.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή λεκάνης  συλλογής και αγωγού όμβριων υδάτων Δ.Δ. Κρανιδίων».
7.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή λεκάνης  συλλογής και αγωγού όμβριων υδάτων Δ.Δ. Κρανιδίων».
8.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζόδρομου στον δρόμο προς νεκροταφείο της Τ.Κ. Βαθυλάκκου».
9.        Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για εκπόνηση μελέτης «Ανάπλαση Λιβαδερού» με την εταιρεία ΑΝΚΟ Α.Ε.
10.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΚΟ. Υποστήριξη μελετών για έργα του Δήμου.
11.    Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ του καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Σέρβια.
12.    Έγκριση τροποποίησης προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σερβίων – Βελβεντού για ένταξη δαπανών οικονομικού έτους 2011 βάση του Ν.4071/2012
13.    Ψήφιση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
14.    Εκμίσθωση κατοικίας.
15.    Εκμίσθωση κυλικείου Β’ Δημοτικού Σχολείου Σερβίων.
16.    Αποδοχή διαφόρων ποσών
17.    Παροχή πόσιμου νερού σε Δημότες.
18.    Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                             

Ελευθερίου Χρήστος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σοβαρότατο θέμα να είναι η κατασκευή μεγάλων (60 * 25εκ τουλάχιστον) πινακίδων για την σηματοδότηση προς το κέντρο υγείας, τουλάχιστον 15 πινακίδες πρέπει να τοποθετηθούν σε όλη τη περιοχή από την είσοδο τον Σέρβιων μέχρι το Πλατανορευμα και στην διασταύρωση πλατ/τος από τον Βελβεντο. Πάλι ρεζίλη θα γίνουμε σε αστείο θέμα που δύστυχος δεν λύθηκε ως σήμερα ενόψει του ποδηλατικού γύρου και του αεροπτερισμου που έχουν αποκτήσει πανελλαδική φήμη.
Ρ.Π.

Το Προφίλ μας