Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής "Ανοίγει ο οδικός χάρτης για την ενέργεια"


Σημαντικές οι επισημάνσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, επί του τελικού κειμένου της Δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού "Οδικός χάρτης για το 2050".
 Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο με τις παρατηρήσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Θέμα: Παρατηρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επί του τελικού κειμένου της Δημόσιας Διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού «Οδικός Χάρτης για το 2050».


Στις 23 Απριλίου 2012, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε  παρατηρήσεις και συγκεκριμένες προτάσεις επί του αρχικού κειμένου του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, όπως αυτό τέθηκε προς Δημόσια Διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ.
Κεντρικό σημείο των παρατηρήσεων αποτέλεσε η πρόδηλη διάθεση απαξίωσης των ελληνικών λιγνιτών από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ, η ασύμμετρη  ανάδειξη του προβλήματος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής σε βάρος των εγχώριων στερεών ορυκτών καυσίμων και η ανυπαρξία ενός μεσοπρόθεσμου, ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης των ελληνικών λιγνιτών στη Δυτική Μακεδονία.
Tο ΥΠΕΚΑ έθεσε προς Δημόσια Διαβούλευση το τελικό κείμενο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, στο οποίο οι λιγνίτες χαρακτηρίζονται μεν ως «εθνικό καύσιμο», με περιορισμένη όμως σημασία για την περίοδο μετά το 2020.
Επιπλέον, υπάρχει σχετική αναφορά στην αναγκαιότητα κατασκευής των δύο νέων λιγνιτικών μονάδων  Πτολεμαΐδα V και Μελίτη ΙΙ στη Δυτική Μακεδονία.
Δυστυχώς, στο τελικό κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα στις εθνικές προτεραιότητες της Έρευνας και Καινοτομίας, απουσιάζει παντελώς η οποιαδήποτε προοπτική στήριξης των εγχώριων λιγνιτών.    
Είναι δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα αποσυρθεί σημαντικό μέρος των υπέργηρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ, ενώ η υποκατάστασή τους με νέες σύγχρονες μονάδες θα πραγματοποιηθεί σε μικρό μόνο βαθμό, οδηγώντας  νομοτελειακά στην απαξίωση εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στο τελικό κείμενο του Ενεργειακού Εθνικού Σχεδιασμού, η ανάπτυξη και η προσαρμογή των συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στους ελληνικούς λιγνιτικούς σταθμούς θα  μπορούσε να παρατείνει σημαντικά τη λειτουργία μέρους των υφισταμένων μονάδων.
Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο προωθείται η αξιοποίηση των αποθεμάτων στερεών ορυκτών καυσίμων, όχι μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και σε έξω-ηλεκτρικές χρήσεις και κυρίως στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα καύσιμα κίνησης και το συνθετικό φυσικό αέριο.
Στόχο όλων αυτών αποτελεί η βιώσιμη απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τα εισαγόμενα καύσιμα, η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχμής και η στήριξη της εθνικής οικονομίας, που είναι ζητούμενα και προκλήσεις άμεσα συνυφασμένες με τα διαχρονικά προβλήματα και τις τρέχουσες απαιτήσεις της Χώρας μας.
Όμως, για να επιτευχθούν αυτά, απαιτείται σημαντική και συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και η έμπρακτη στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή βούληση, δυστυχώς, ούτε καταγράφεται ούτε αποτυπώνεται στο κείμενο του Ενεργειακού Εθνικού Σχεδιασμού.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απαιτεί την ενσωμάτωση της αναγκαιότητας για ορθολογική αξιοποίηση των ελληνικών λιγνιτών, ως εθνικού άξονα Έρευνας και Καινοτομίας με συγκεκριμένες δράσεις, οριοθετημένες προτεραιότητες και ξεκάθαρους στόχους. 

                                                         
O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος  Κ. Δακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας