Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Επιστολή της ΕΝΩΣΗΣ προς τη ΔΕΗ και τον Αρθ. Ζερβό


Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με τη επωνυμία Σωματείο Εργαζομένων Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ΔΕΗ/Α.Ε. ¨ΕΝΩΣΗ¨, που εδρεύει στην Κοζάνη (οδός Ζαφειράκη 4) και εκπροσωπείται νομίμως.

Προς:
 1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως,
 2. Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως.
Κύριε Πρόεδρε:
Μετά από εντονότατη απαίτηση των εργαζομένων που εκπροσωπούμε και ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, με την παρούσα επιστολή μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Είναι κοινή η προσπάθεια και η αγωνία όλων μας, να περιγράψουμε το πλαίσιο της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας, η οποία θα αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του Νόμου 4046/12  στα εργασιακά και οικονομικά μας δικαιώματα.
 Η κυβέρνηση, ψήφισε τους νομούς 3833/10 ¨Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης¨ και 3845/10: ¨Μέτρα για την εφαρμογή του μνημονίου στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας¨.
Οι δύο αυτοί νόμοι, συνδυαστικά με το νόμο 4024/11: ¨Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο και άλλες διατάξεις¨, επέφεραν τεράστιες μειώσεις επί των ποσών των αποδοχών των εργαζομένων στην επιχείρηση. Μειώσεις που στους εργαζόμενους των Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής ξεπέρασαν το 50% της μισθοδοσίας που λάμβαναν κατά την 31/12/2009.

Παρότι αναγνωρίζουμε την πολύμηνη και αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουν οι υπηρεσίες σας, για την εξεύρεση λύσεων που θα διαμορφώσουν την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις ανάλογες θετικές  προσπάθειες της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ,  θέλουμε να σας επισημάνουμε  τα εξής:
1.    Το τελικό σχέδιο της νέας ΕΣΣΕ αντιμετωπίζει με ικανοποιητικό  τρόπο το ζήτημα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας (Άρθρο 35), με δεδομένο την αρνητική επιβολή του νόμου περί άρσης της μονιμότητας στην ΔΕΗ Α.Ε νόμος 4046/12.
2.    Οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά δικαιώματα της φυσικής παρουσίας (ασθένεια), μας  βρίσκουν κάθετα αντίθετους διότι, δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψιν τους, τις ιδιαίτερες ανάγκες εργασίας, συνθήκες εργασίας και ζωής των εργαζομένων στους Σταθμούς Παραγωγής και Ορυχεία.
3.    Ο μηχανισμός στήριξης που δημιουργείτε, σε περίπτωση απόκλισης στην μισθοδοσία της επιχείρησης,  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%, διότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το παραγωγικό προσωπικό της ΔΕΗ.
4.    Η παραπομπή στο προσεχές μέλλον, του χαρακτηρισμού των επιδομάτων Σταθμών  Παραγωγής και  Ορυχείων,  δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι, δείχνει πως αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο, ένα καθαρό επίδομα συνθηκών εργασίας, με τα άλλα επιδόματα των κατηγοριών που εφαρμόζονται  χρόνια στην ΔΕΗ.
Γι’ αυτούς τους λόγους, σας ζητούμε να επανεξετάσετε  το τελικό σχέδιο συμφωνίας της νέας ΕΣΣΕ με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα σωματεία μέλη της.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, για κάθε νόμιμο δικαίωμα και συνδικαλιστική δράση.                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Δ.Ε.Η. ΑΕ            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       


    ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ.                                                                    ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι.
                                                                 1997                                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
·         ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
·         ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας