Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Ανοιχτή επιστολή των εργαζομένων του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας-ΛΙΠΤΟΛ προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη

Κύριε Πρόεδρε
Επί τη αναλήψη των καθηκόντων σας ευχόμαστε καλή επιτυχία .
 Εμείς οι εργαζόμενοι του ΑΗΣ Πτολ/δας του Ιστορικότερου Σταθμού Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε , βρεθήκαμε σήμερα την 22 Απριλίου 2015 στο Εστιατόριο του Σταθμού με θέμα συζήτησης την Κατασκευή της ΙΙΙ Μονάδος του Σταθμού. <<Πορεία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μετά την επίσκεψη του ΥΠΑΠΕΝ Κου Παναγιώτη Λαφαζάνη>>


 Μετά την πάροδο πέντε και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τις 9-11-2014, ημέρα εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας σε εγκαταστάσεις των μονάδων III και IV,σαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των εργαζομένων του Σταθμού και όχι μόνο, σας μεταφέρουμε την αγωνία όλου του προσωπικού για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
- Αποτελεί κοινή πεποίθηση των εργαζομένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ότι η αποκατάσταση των ζημιών της III Μονάδας (μετά και τα πορίσματα των επιτροπών που συστάθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. στις 24-2-2015 και την απόφαση της Διοίκησης) και η επανεκκίνησή της, θα είχε πολλαπλά οφέλη και συγκεκριμένα:

α)την εξασφάλιση θέσεων εργασίας τόσο για τακτικό όσο και έκτακτο προσωπικό, αλλά ακόμη και για εργολαβικό, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, αλλά και τις οικογένειές τους. Να σημειωθεί εδώ, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία με ποσοστό που ξεπερνάει το 27%.

β)την παροχή θερμικής ενέργειας τηλεθέρμανσης στην πόλη της Πτολεμαΐδας, (περίπου 50 MWθερμικά) συμπληρωματικά με την υπάρχουσα τροφοδότηση από τον ΑΗΣ Καρδιάς, καθ’ ότι αυτή επιβεβαιωμένα, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τις ιδιαίτερα ψυχρές μέρες του χειμώνα. Επιπρόσθετα, θα αποτελεί και σημαντική εφεδρεία, για τις περιπτώσεις που τυχόν θα τίθενται εκτός λειτουργίας για διαφόρους λόγους, η μία ή και οι δύο, διασυνδεδεμένες με την τηλεθέρμανση, Μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς. Τονίζεται, ότι η III Μονάδα του ΑΗΣ Πτολ/δας, τροφοδοτούσε αδιαλείπτως το δίκτυο τηλεθέρμανσης, από το 1992 έως και το 2012, βάσει σύμβασης με το Δήμο και στη συνέχεια συμπληρωματικά με την κύρια τροφοδότηση από τον ΑΗΣ Καρδιάς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης. Στην πράξη παρέχονται 80-85MW θερμικά από Καρδιά και 50 MW από ΑΗΣ Πτολ/δας (παλαιότερα και πριν από τον παροπλισμό του, παρείχε άλλα 25 MW και ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ).Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα επιπλέον 25 MWθερμικών από Λέβητα του Δήμου, με καύσιμο όμως πετρέλαιο και κόστος πολύ υψηλότερο.

γ)την οικονομική τόνωση κάθε μορφής εμπορικής και εργολαβικής δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία, που σχετίζονται με την λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Συμπερασματικά θεωρούμε, ότι η ΔΕΗ Α.Ε. και το αρμόδιο Υπουργείο με γνώμονα το κοινό όφελος, θα μπορούσε εστιάζοντας στον προαναφερόμενο στόχο και με συντονισμένες προσπάθειες, να κινηθεί στην κατεύθυνση άρσης των εμποδίων που τίθενται και αφορούν την παράταση άδειας λειτουργίας της III Μονάδας μετά την 31-12-2015, αλλά και την εναρμόνιση με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, (ΑΕΠΟ) το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΜΕΣΜΕ) και γενικότερα την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 75/2010. Αυτό θα εξασφάλιζε από πολλές πλευρές, το άμεσο μέλλον της περιοχής, για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την κατασκευή και την θέση σε λειτουργία της VΜονάδας της Πτολ/δας, που όλοι ευχόμαστε να υλοποιηθεί.

Σας παραθέτουμε ενυπόγραφα τα στοιχεία των εργαζομένων

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΑΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ

1.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Θεόδωρος Μέλος ΕΤΕ-ΔΕΗ                          Τηλ.6983740942

2.ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ Ιωάννης Μέλος ΕΝΩΣΗ                          Τηλ.6973214431

3.ΜΗΤΚΑΣ Μιχαήλ Μέλος ΕΤΕ ΔΕΗ                                     Τηλ. 6977611699

4.ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος Μέλος ΕΤΕ ΔΕΗ                  Τηλ.6983715515

5.ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Ματθαίος Μέλος ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ                  Τηλ.6979441489

6.ΤΣΑΚΟΥΡΑΚΗΣ Θεοχάρης Πρ. Τ.Δ.Ε ΑΗΣ Πτ.                 Τηλ.6977491950

7.ΓΚΕΡΤΖΗΣ Χρήστος Τ.Δ.Ε ΑΗΣ Πτολ/δας                          Τηλ.6973013619

8.ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Νίκος Τ.Δ.Ε ΑΗΣ Πτολ/δας                          Τηλ.6970459245

9.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Στέφανος Πρ. Σ.Ω.Π ΕΝΩΣΗ          Τηλ.6970025888

10.ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος ΣΩΠ ΕΝΩΣΗΣ                    Τηλ.6974410749

11.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δημήτριος Μέλος ΕΔΟΠ ΔΕΗ                       Τηλ.6983339512

12.ΚΑΔΟΓΛΟΥ Θεοδόσιος Μέλος ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ               Τηλ.6945992381

13.ΚΡΙΑΡΙΔΗΣ Αναστάσιος Γρ Τ.Δ.Ε. ΑΗΣ Πτολ/δας             Τηλ.6948385347

14.ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ευστράτιος Ταμίας Τ.Δ.Ε. ΑΗΣ Πτολ/δας    Τηλ.6977256663

15.ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Σωκράτης μέλος Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ             Τηλ.6936165644

16.ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ιωάννης μέλος Τ.Δ.Ε. ΑΗΣ Πτολ/δας                Τηλ.6932545846

17.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Δήμητρα μέλος ΕΔΟΠ ΔΕΗ                        Τηλ.6974994132

18.ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ Δημήτριος ΣΩΠ ΕΝΩΣΗΣ                             Τηλ.2463077691

19.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Προκόπης ΣΩΠ ΕΝΩΣΗΣ                            Τηλ.6984188799

20.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βαρβάρα Τ.Δ.Ε. ΑΗΣ Πτολ/δας            Τηλ.6983040886

21.ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Ονούφριος  ΣΩΠ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ                     Τηλ.6984986380.

22. ΤΖΙΟΤΖΟΣ Γεώργιος  Μέλος Χειριστών ΛΚΠΑ                  Τηλ. 6977599813

23. ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ Γεώργιος ΣΩΠ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ               Τηλ.6987807818

27. ΣΑΜΠΑΚΙΔΗΣ Ιωάννης ΣΩΠ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ                     Τηλ.6981312345

28. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευή Τ.Δ.Ε ΑΗΣ Πτολ/δας                  Τηλ.6978074621

26. ΜΑΝΤΖΟΣ Θεοδόσιος ΣΩΠ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ                        Τηλ.697203184527. ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΗΣ Στυλιανός Πρόεδρος Συλ.                         Τηλ.6974838874

      Παιδιών ΑΜΕΑ Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας                                                    Ζητάμε την επαναλειτουργία της 3ης Μονάδος ΑΗΣ Πτολ/δας με παράταση λειτουργίας της για την κοινωνία του Δήμου Εορδαίας και της τηλεθέρμανσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

κ.ΚΑΡΥΠΙΔΗ Θεόδωρο                                                         Fax : 2461050111

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Κος Πλακετάς Παναγιώτης                                                     Fax : 2461067100 

Δήμαρχο Εορδαίας :

κ.ΖΑΜΑΝΙΔΗ Σάββα                                                             Fax : 2463350150

Πρόεδρο Δημ.Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας & Μέλη

κ.ΘΕΟΔOΣΙΑΔΗ Γιώργο                                                       Fax : 2463350111

Πρόεδρο ΔΕΤΗΠ κ.ΚΑΛΦΑ Γεώργιo                                   Fax : 2463054423

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1.ΜΑΚΡΗ Ραχήλ                                                                    Fax : 2463020842

2.ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ευγενία                                                     Fax : 2103706571-

                                                                                                        2461039207

3.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μίμη                                                         Fax : 2103709103

4.ΚΑΣΑΠΙΔΗ Γιώργο                                                            Fax : 2103709310 – 2461037714

5.ΚΑΤΑΝΑ Χάρη                                                                   Fax : 2463025555

ΓΕΝΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

κ.ΚΟΠΑΝΑΚΗ Ιωάννη                                                          Fax : 2105230068

Δ/ΝΤΗ ΔΕΘ

 κ.ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ Ευάγγελο                                                     Fax : 2103802354

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΔΠ

Κα ΚΟΥΜΙΩΤΟΥ Ελένη                                                       Fax : 2105223989

Δ/ΝΤΗ ΑΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

Κ.ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗ Δημήτριο                                              Fax : 2463027700

EKΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΗ ΑΕ

1.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος                                                     Fax : 2105292603

2.KAΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Λάκης                                                Fax : 2105292161

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Πρόεδρο & Μέλη Δ.Σ                                   Fax : 2105235966

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

Πρόεδρο & Μέλη Δ.Σ                                                          Fax : 2463055190

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ                           Fax : 2463027265  

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1.ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ                                                                   Fax : 2463021213

2.ΕΤΕ ΔΕΗ                                                                          Fax : 2105234984

3.ΕΝΩΣΗ                                                                             Fax : 241027880

4.ΕΔΟΠ ΔΕΗ                                                                       Fax : 2105240383

5.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              Fax : 2105249850

6.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ                                          Fax : 2461030668

7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΚΠΑ                                   Fax :  2463025351

8.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΤΗΠ                                                        Fax :  2463054423

9.KINΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                 Fax : 246350337310. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

      ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                     Fax :  2463050150

11.Δ.Σ. Νέων Δήμου Εορδαίας                                             Fax : 2463050150

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας