Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Ψήφισμα για τα αποθεματικά: ο Δήμος Βοΐου δεν δίνει τα αποθεματικά του

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε τελικά να μη δοθούν στην κυβέρνηση τα αποθεματικά του Δήμου Βοΐου στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ
σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος:
  1. Καταγγέλλουμε  ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
  2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας Δημήτριος, γι’ αυτό καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και να προχωρήσει σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύει τον κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου να μην προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  4. Οι δανειακές συμβάσεις του Κράτους να εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής ώστε να ενημερώνονται οι Φορείς του Δημοσίου και ο Ελληνικός Λαός.
5.    Καλούμε τη Βουλή των Ελλήνων να μην κυρώσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να καταδικάσει τη λήψη της
6.    Πρόκειται για μία πράξη που αντίκειται στο άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος που προβλέπει και διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και την επάρκεια των πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
7.    Πρόκειται για μία πράξη αντίθετη στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.) που στο άρθρο 9 (Ν. 1850/89) προβλέπει το δικαίωμα των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους, τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
8.    Ο Δήμος Βοΐου συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιούνται ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα της Αυτοδιοίκησης και φορέων του Δημοσίου, και ως εκ τούτου, αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν συμβολικά κλειστές από τις 12 ως τις 3  το μεσημέρι, με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες (Βοήθεια στο σπίτι, παιδικοί σταθμοί, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων).
9.    Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από το δημοτικό κατάστημα, ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της Αυτοδιοίκησης.


                                                             Από το Δήμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας