Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

   Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Περί γνωμοδότησης για την αναγνώριση του οικισμού Προσηλίου ως Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
2.      Περί σύστασης κέντρου διαχείρισης κοινωνικών κρίσεων/κοινωνικής προληπτικής ιατρικής φροντίδας και διαπολιτισμικής ανάπτυξης Δήμου Σερβίων (ΚΕ.ΔΙΑ.Κ)
3.      Περί άρσης ή μη της προσφυγής του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο Συμβούλιο Επικρατείας σχετικά με το φυτώριο Σερβίων.

4.      Περί τροποποίησης της 293/2014 Α.Δ.Σ σχετικά με τις προτάσεις δράσεων ενόψει της σύγκλισης της Επιτροπής παρακολούθησης του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2012 - 2016.
5.      Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Σύνδεση αγωγού ύδρευσης Δ.Κ. Σερβίων με την υπό κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων»
6.      Περί έγκρισης σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου  «Επισκευή στέγης στο κτίριο του Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κρανιδίων».
7.      Περί τροποποίησης της 367/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
8.      Περί έγκρισης υλοτομίας για κάλυψη ατομικών  αναγκών στην Τ.Κ Ελάτης.
9.      Περί εκμίσθωσης Βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Καταφυγίου.
10.  Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων.
11.  Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
12.  Περί έγκρισης ανάθεσης εργασίας λογιστικής υποστήριξης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
13.  Περί έγκρισης ανάθεσης εργασίας λογιστικής υποστήριξης στο ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
14.  Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
15.  Περί μεταφοράς λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ Λιβαδερού.
16.  Περί τροποποίησης της 222/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς της Καφάση Βιλελμίνης.
17.  Περί αποζημίωσης των ιδιοκτησιών με Κ.Α. 010928 στα Ο.Τ. 38-83-85 και Κ.Α. 010933 στο Ο.Τ. 38 στην περιοχή άρθρου 13 του οικισμού Σερβίων του Δήμου Σερβίων– Βελβεντού.
18.   Περί παράτασης εκμίσθωσης λατομικής έκτασης στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου.
19.   Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης για λατομείο στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου.
20.  Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Βελβεντού.
21.  Περί εκμίσθωσης κυλικείου παιδικής χαράς επί των οδών Κάρπου-Μακρυγιάννη & Βιτσίου Σερβίων (νότια του 2ου Δημοτικού Σερβίων)
22.  Περί εκμίσθωσης κυλικείου πάρκου περιοχής ειρηνοδικείου Σερβίων
23.  Περί εκμίσθωσης κυλικείου πάρκου Λάβας της ΔΕ Σερβίων
24.  Περί μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Σημείωση: Η υπογράμμιση δική μας (προς αποφυγή παρεξηγήσεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας