Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010

Πρόσληψη επιμορφωτών στη ΝΕΛΕ της ΝΑ Κοζάνης για τα προγράμματα α' εξ. 2010

Η Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει τις επιμορφωτικές ανάγκες του Α΄ εξαμήνου του έτους 2010 για τα προγράμματα επιμόρφωσης, ζητά επιμορφωτές για τις παρακάτω ειδικότητες, οι οποίοι θα διδάξουν με σύμβαση έργου:  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιμορφωτικά Προγράμματα: 
1) Κατασκευή Παραδοσιακών Στολών, 75 ωρών Επιμορφωτές: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών και εμπειροτέχνες, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα. 
2) Κατασκευή Κοσμημάτων, 75 ωρών Επιμορφωτές: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών και εμπειροτέχνες, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Επιμορφωτικά Προγράμματα: 
1) Διαιτολογία/Διατροφή, 25 ωρών Επιμορφωτές: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ Ιατρικής με σχετική ειδίκευση, πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας. 
2) Πρώτες Βοήθειες, 25 ωρών Επιμορφωτές: Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Ιατρικής και Νοσηλευτικής. Στελέχη υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την παροχή πρώτων βοηθειών και μέτρων κοινωνικής και πολιτικής προστασίας, ειδικοί σε θέματα εθελοντισμού και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές ή άλλες αιτίες. 
3) Αγωγή Υγείας, 25 ωρών Επιμορφωτές: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΤΕΙ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. 
4) Περιβαλλοντική Αγωγή, 25 ωρών Επιμορφωτές: πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τμημάτων ΤΕΙ Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Μηχανικών Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, μηχανικοί κάτοχοιμεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με αντικείμενο το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων.  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑμΕΑ 
Επιμορφωτικά Προγράμματα: 
1) Ζωγραφική, 50 ωρών 
2) Υφαντική/Ταπητουργία, 50 ωρών Επιμορφωτές: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών και εμπειροτέχνες, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα. 

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 08 έως και 19 Φεβρουαρίου 2010. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες είναι τα εξής: 2461 351 -434, -387, -406, τις ώρες από 8:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στα γραφεία της Ν.Ε.Λ.Ε. της Ν.Α. Κοζάνης (Νομαρχία, Ημιώροφος Γραφείο 2). 
Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Βιογραφικό σημείωμα β) Αντίγραφο τίτλων σπουδών [ΑΕΙ-ΤΕΙ-Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε αντίστοιχο αντικείμενο ή σ’ άλλο αντικείμενο, Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείμενο ή σ’ άλλο αντικείμενο, Δια Βίου Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης-Κατάρτισης, Γνώση Η/Υ (με Πιστοποίηση), Γνώση Ξένων γλωσσών (με Πιστοποίηση)] γ) Συγγραφικό Έργο, Δημοσιεύσεις, Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια δ) Βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίων, Συνεδρίων ε) Βεβαίωση για διδακτική εμπειρία ή άλλη εργασία Τα στοιχεία γ, δ, ε δεν αποτελούν αντικείμενο απόρριψης των αιτήσεων, εφόσον δεν υπάρχουν, αλλά προσθέτουν στη μοριοδότηση των υποψηφίων. 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων επιμορφωτών θα γίνει από επιτροπή της Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης με βάση τα τυπικά τους προσόντα και την προφορική συνέντευξη, που πρόκειται να ακολουθήσει. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Ν.Ε.Λ.Ε. (Κοζάνη, Νομαρχία, Ημιώροφος Γραφείο 2) στην ημερομηνία που αναγράφεται παραπάνω. Έντυπα αιτήσεων θα δίνονται από τα γραφεία της Ν.Ε.Λ.Ε της Ν.Α. Κοζάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας